System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Bjälklag av trä

Konstruktionsprincip - Bjälklag av trä

Mellanbjälklag

Träbjälklaget kan byggas på plats eller bestå av fabrikstillverkade element. Ovanpå detta läggs ett flytande golv med Rockwool Stegljudskiva och spånskiva. Bjälkarna kan vara av limträ, lättbalkar eller massiva träbjälkar. Mellan bjälkarna isoleras med FlexiBatts så att fullgod anliggning mot bjälkarna erhålles. Isoleringen skall fästas brandsäkert, vilket även gäller för det pendelhängda undertaket med FlexiBatts. Golv- och undertakkonstruktionen utförs enl tillverkarens anvisning.

Rockwool Stegljudskiva har hög densitet och mycket dimensions- och tryckstabila. Också FlexiBatts är lätta att montera och p.g.a elasticiteten har de bättre utfyllnadsegenskaper än konventionella mineralullsskivor. I vissa fall exponeras våningsbjälklagets undersida mot ytterluft. Det kan gälla utkragade bjälklag, öppna passager eller portgångar. I dessa fall, vilka kan kräva fukttekniska beräkningar, erfordras en ångspärr, normalt vid isoleringens varma sida.

1005.gif

Konstruktionsprincip

 1. Spånskiva 22 mm
 2. Rockwool Stegljudsskiva
 3. Spånskiva 22 mm
 4. Träbjälkar cc 600 mm
 5. Rockwool FlexiBatts 95 mm brandsäker infästn
 6. Beklädnadsskiva
 7. Rockwool FlexiBatts 45 mm brandsäker infästn
 8. Beklädnadsskiva

Ljud

Den ljudreduktion och den stegljudsnivå som uppnås i mellanbjälklag beror på flera olika faktorer bl.a.

 • Golvbeläggningens egenskaper (på ovansidan av bjälklaget)
 • Takbeklädnadens egenskaper (på undersidan av bjälklaget)
 • Om det finns ljudbryggor i form av fast förbindelse mellan golv/översida samt tak/undersida av bjälklaget
 • Om mellanbjälklaget är oisolerat eller isolerat
 • Tekniska installationer
 • Bjälklagens totala vikt

Ljudreduktion bjälklag

Isoleringens funktion i samband med ljudreduktionen är först och främst att reducera den akustiska förbindelsen mellan golv och tak på undersidan av bjälklaget. Detta hindrar att ljudtrycket i hålrummet blir större. För att dämpa resonansljuden i hålrummet skall hålrummet isoleras med ett ljudabsorberande
material, t ex Rockwool FlexiBatts. Ljudreduktionen i isoleringen har betydelse vid eventuellt läckage i golv och tak. FlexiBatts är formfast och har mycket bra utfyllnadsförmåga. Det är viktigt att alla skarvar vid anslutande byggnadsdelar är fyllda med fogmassa.

Flytande golv

Stegljudsnivån mellan våningarna reduceras genom att ett flytande golv med Rockwool Stegljudskiva byggs upp.

isolering av Bjälklag av trä - Flytande golv 

Flytande golv med Rockwool Stegljudsskiva

 

Vägledning 

På golvbälkarna läggs en spånskiva som undergolv. På undergolvet läggs Rockwool Stegljudskiva i förband och tätt intill varandra med den glasfiberbelagda sidan uppåt. Vid anslutande väggar och dörrar eller under fast tunga inredningar läggs en 50-100 mm regel för att förhindra nedsjunkning av golvet. Regeln bör vara 1-2 mm tunnare än stegljudskivan. Mot väggarna lämnas en ca 10 mm bred fog som tätas med elastisk fogmassa.


Flytande golv spån nr

Flytande golv byggs över undergolv med

 1. Golvbeläggning
 2. Underlagsmaterial
 3. 22 mm spånskiva
 4. Rockwool Stegljudsskiva

Anslutningsdetaljer

Lätta våningsbjälklags skarvar mot yttervägg och skiljevägg har avgörande inverkan på mellanbjälklagets luftljudsisolering. Var uppmärksam på att bjälklagets luftljudsisolering försämras, när tekniska installationer dras genom bjälklaget. De tekniska installationerna kan ljudisoleras med Roxull Rörskål eller byggas in med FlexiBatts. Lätt mellanbjälklag / tung yttervägg Där lätta mellanbjälklag används tillsammans med tung yttervägg bör det p g a flanktransmission användas en extravägg invändigt, antingen i rummet över eller i rummet under bjälklaget.


Lätt mellanbjälklag / tung yttervägg
Där lätta mellanbjälklag används tillsammans med tung yttervägg bör det p g a flanktransmission användas en extravägg invändigt, antingen i rummet över eller i rummet under bjälklaget.

1007.gif

 1. Rockwool Skalmursskiva 
 2. Rockwool FlexiBatts
 3. Gipsskiva
 4. Luftspalt
 5. Rockwool Roxremsa
 6. 22 mm spånskiva
 7. Rockwool Stegljudskiva
 8. Rocktät Fogmassa
 9. Golvbjälke
 10. Gipsskiva
 11. Rocktät Fogmassa
 12. Rockwool FlexiBatts, brandtekniskt fasthållen

 

Lätt mellanbjälklag / lätt yttervägg
Där lätta mellanbjälklag ansluts till en lätt yttervägg är det mycket viktigt att skarvarna är fullständigt täta då det ofta förekommer mindre rörelser i lätta ytterväggar. Det kan bli nödvändigt p.g.a flanktransmission att använda en extravägg i rummet över eller under mellanbjälklaget.

1008.gif

 1. Rockwool FlexiBatts
 2. 22 mm spånskiva
 3. Rockwool Stegljudskiva
 4. RockTät fogmassa
 5. Golvbjälke
 6. Gipsskiva 
 7. Rockwool FlexiBatts, brandtekniskt fasthållen
 8. Rockwool Roxremsa

 

Lätt mellanbjälklag / tung skiljevägg
Där det ställs krav på stor ljudreduktion till tunga skiljeväggar, t ex i radhus, är det mycket viktigt att bjälkarna i det lätta våningsbjälklaget ligger parallellt med den lägenhetsskiljande väggen. Om bjälkarna går vinkelrätt mot avskiljande massiva väggar bör bjälkarna förskjutas med minst en sten i förhållande till varandra. Det skall muras helt runt bjälkarna och ev förseglas med fogmassa runt dem. Det kan bli nödvändigt p g a flanktransmission att använda extravägg i rummen över eller under våningsbjälklaget.

1010.gif

 1. Rockwool Skalmursskiva
 2. 22 mm spånskiva
 3. Rockwool Stegljudskiva
 4. Golvbjälke
 5. Rockwool FlexiBatts, brandtekniskt fasthållen
 6. RockTät fogmassa
 7. Gipsskiva
 8. Golvbjälke
 9. RockTät fogmassa

 

Lätt våningsbjälklag / lätt skiljevägg
Där lätt våningsbjälklag används tillsammans med lätt skiljevägg bör det p g a flanktransmission vara flytande golv. Används  Rockwool Stegljudskiva med spånskiva, gipsskivor eller parkett brytes det flytande golvet under skiljeväggen som avskiljs från golvet med stegljudskivan. För att ytterligare förbättra konstruktionen kan också ett isolerat undertak hängas upp under bjälklaget.

1011.gif

 

 1. Rockwool  FlexiBatts
 2. 22 mm spånskiva
 3. Rockwool Stegljudskiva
 4. 22 mm spånskiva
 5. Golvbjälke
 6. Rockwool FlexiBatts, brandtekniskt fasthållen
 7. Rockwool Roxremsa
 8. Rockwool FlexiBatts
 9. RockTät fogmassa
 10. Gipsskiva
 11. RockTät fogmassa
 12. Sylltätning


PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)