System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Stålunderlag

Underlag av stål

Denna konstruktionsbeskrivning föreskriver uppbyggnad av en takkonstruktion bestående av stålunderlag, fuktspärr, takisolering och takpapp eller takfolie.

Nedan visas exempel på energieffektiv takisolering av stålunderlag

Underlag af stål  
Rockwool Hardrock Energy:   100 mm
Rockwool Stålunderlagsskiva:   120 mm
Rockwool Stålunderlagsskiva:   60 mm
Totalt:   280 mm

U-Värde 0,12 W/m2K

   


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)