Brandbeskyttelse-beton-SE.jpgBetong har i många år varit ett av de viktigaste byggnadsmaterialen. Många av de konstruktioner som uppförs idag måste uppfylla de höga krav som ställs på brandskydd. Konstruktionen på bärande element ska kunna stå emot värmen vid en brand.

Det är viktigt för ROCKWOOL att CONLIT-serien motsvarar internationella krav och standarder. Samtidigt ska det vara enkelt att montera.

  • Brandskyddet utförs med CONLIT 150
  • Monteras genom limning eller expanderspik med bricka.


Se fördelarna med CONLIT Brandskydd