conlit-brandbeskyttelse-af-stall-SE.jpgStål har i många år varit mycket populärt i byggkonstruktioner trots dess förhållandevis dåliga brandegenskaper. Brandskydd av bärande element i byggnader med stålkonstruktioner är därför mycket viktigt.

CONLIT är effektivt i monteringsfasen. Den totala tidsåtgången minimeras så att produkten är ekonomiskt lönsam att arbeta med.

ROCKWOOL har fått monteringen av CONLIT Brandskiva med svetsstift på stål certifierad enligt EN-13381-4: 2010.

Montering av Conlit går snabbt och blir på så sätt en tidsbesparing på byggarbetsplatsen. En viktig faktor för de flesta entreprenörer.

Se fördelarna med CONLIT Brandskydd