System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Fackverk

Konstruktionsprincip

Vid fackverkstakstolar med låg taklutning kan vindsutrymmet normalt inte utnyttjas. Taklutningen varierar i det här fallet mellan 8° och 40° och spännvidden mellan 4 och 12 m utan bärande mellanväggar. Isoleringsmaterialet placeras på bjälklaget i ett skikt mellan underramarna och därefter i ytterligare ett eller flera skikt ovanpå.

vindsbjskivor princip

 

100.gif
Fackverkskonstruktion

 

Tak med kalla ventilerade vindar är vanligt förekommande i framförallt småhus. En kall vind kräver att vinden inte tillförs fuktig varm inomhusluft som kan förorsaka kondens mot yttertaket med mögelbildning som följd. Om det bildas kondens mot yttertaket beror det oftast på otätheter i ångspärren och/eller otäta genomföringar i bjälklaget samtidigt som ventilationen är för dålig. 

Isoleringsmetod

Fackverkskonstruktioner isoleras mellan underramarna med en isoleringstjocklek motsvarande underramshöjden. Isolerskivornas bredd ska ha ett övermått på 5 - 10 mm så att det blir fullständigt tätt mellan reglarna. Nästa lager isolering läggs direkt ovanpå det första med överlappade skarvar och över underramen så att alla köldbryggor elimineras.

Används Rockwool Lösull skall arbetet utföras av auktoriserad entreprenör. Med ROCKWOOL Lösull uppnås mycket god utfyllnad runt stödben, snedsträvor, bjälkar och likn detaljer. Det är mycket viktigt att vindsutrymmet ventileras genom luftning vid takfot och ut genom nock eller gavel. Ventilationsspalten vid takfot utförs enklast med vindavledare.

101.gif
Isolering av takbjälklag

 1. Fackverkstakstol
 2. ROCKWOOL FLEXIBATTS

 

Värmeisolering

 

Rockwool FlexiBatts
U-värde W/m2K
Konstruktion
Isolering i
flera skikt
Andel
trä i
%
Total isoleringstjocklek i mm
240 265 290 315 340 360 410 485
Underram
170 mm
5 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0,08
10 0.18 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0,09

Rockwool Bjälklagsskiva med vindskydd
U-värde i W/m2K

Konstruktion
Isolering i
flera skikt
Andel
trä i
%
Total isoleringstjocklek i mm
240 265 290 315 340 360 410 485
Underram
170 mm
5 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0,08
10 0.18 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0,09
Rockwool Granulate PRO
U-värde i W/m2K
Konstruktion
Maskinblåst
lösull
Andel
trä i
%
Total isoleringstjocklek i mm
250 300 350 400 450 500 550 600
Underram
170 mm
5 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06
10 0.16 0.14 0.12 0.11 0.08 0.09 0.08 0.07

 

Anslutningsdetaljer

113.gif
Fackverk / Tung yttervägg av lättbetong

 1. Ströläkt 25*50
 2. Takpapp
 3. Snedskuren Rockwool FlexiBatts
 4. Ventilation
 5. Vindavledare
 6. RockTät Fogmassa
 7. ROCKWOOL FlexiBatts
 8. Invändig beklädnad
 9. RockTät Ångspärr

 

fackverk lätt yttervägg
Fackverk / Lätt yttervägg med träpanel

 1. Ströläkt 25*50
 2. Takpapp
 3. Yttertak av råspont
 4. Vindavledare
 5. Rockwool FlexiBatts
 6. Rockwool FlexiBatts
 7. RockTät Ångspärr
 8. Invändig beklädnad

 

fackverk lätt tegel
Fackverk / Lätt yttervägg med tegelfasad

 1. Ströläkt 25*50
 2. Takpapp
 3. Yttertak av råspont
 4. Vindavledare
 5. Rockwool FlexiBatts
 6. Rockwool FlexiBatts
 7. RockTät Ångspärr
 8. Invändig beklädnad

 

Isolering med Rockwool Granulate PRO

 

vindsbj_m_lösull

 

Med Rockwool Granulate PRO är det enkelt och smidigt att isolera vindsbjälklaget. Isoleringen utförs av auktoriserade entreprenörer som använder en bilburen maskinutrustning för att spruta upp lösullen på vindsbjälklaget.

Med Rockwool Granulate PRO uppnås mycket god utfyllnad runt stödben, snedsträvor, bjälkar och liknande detaljer. Detta gäller även speciellt vid den rör- och kanaldragning för el och ventilation som idag är vanligt förekommande i vindsbjälklag. Det är viktigt att vindsutrymmet ventileras ordentligt genom luftning vid takfot och ut genom nock eller gavel. Ventilationsspalten vid takfoten ordnas med vindavledare.

fackverk lösull snitt
Vindsbjälklag med Rockwool Granulate PRO

 1. Ströläkt 25*50
 2. Takpapp
 3. Yttertak av råspont
 4. Vindavledare
 5. Rockwool Granulate PRO
 6. RockTät Ångspärr
 7. Invändig beklädnad

Värmeisolering

Rockwool Granulate PRO
U-värde [W/m2K]
Nuvarande
isolering
mm
Nuvarande
U-värde
Tilläggs-
isolering
mm
Nytt
U-värde
0
50
100
1,65
0,50
0,30
500
450
400
0,08
0,09
0,09

Konstruktionsexempel

Avskiljande vindsbjälklag mot outnyttjat vindsutrymme

 

105.gif
Uppbyggnad

 1. Underram cc 1200 mm
 2. Rockwool FlexiBatts
 3. Brandteknisk fasthållning med ståltrådar cc högst 300 mm
 4. RockTät Ångspärr
 5. Invändig beklädnad

 

Vindsbjälklag mot outnyttjat vindsutrymme

 

862.gif
Uppbyggnad

 1. Underram cc 1200 mm
 2. Rockwool Granulate PRO
 3. RockTät Ångspärr
 4. Armerad betongplatta med
  erfoderligt täckande skikt

 

Tilläggsisolering av fackverk

 

Vid tilläggsisolering blir den totala tjockleken normalt större än underramarnas höjd. Då isoleras först i ett lager upp till underramarna och därefter läggs ett andra heltäckande lager isolering. Mellan takstolarna, över ytterväggen monteras en vindavledare, vars uppgift är att möjliggöra ventilation av undertak och vindsutrymme och samtidigt förhindra att ventilationsluften kan tränga in isoleringen och nedsätta dess funktion. Luftspalten bör vara minst 50 mm bred utmed hela takfotens längd.

 

118.gif
Tilläggsisolering av fackverk

 1. Ventilation
 2. Rockwool Skalmursskiva
 3. Vindavledare
 4. Tung yttervägg
 5. Befintlig ångspärr
 6. Befintlig isolering
 7. Tilläggsisolering Rockwool FlexiBatts

 

Tilläggsisolering vid takfot

Rita av taklutningen på ett papper eller tunnare träfiberskiva. Placera mallen mitt på en FlexiBatts. Skär med en kniv så att det blir två st takfotsisoleringar med den riktiga taklutningen på. Rekommenderad luftspalt minst 50 mm utmed hela takfoten.

120.gif
Principskiss utan inbördes skalenlighet

 PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)