System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Hanbjälklag och snedtak

Konstruktionsprincip

Vid takstolar med hanbjälklag kan vindsutrymmet utnyttjas. Taklutningen är mellan 40° och 50° och spännvidden är mellan 7 och 12 meter utan bärande mellanväggar. Isoleringsmaterialet placeras i golvbjälklaget, stödväggen, snedtaket och på hanbjälklaget. Vindsutrymmet kan också vara öppet mot nock med synliga hanbjälkar och isoleringen monterad mellan högbenen.

Det kan också förekomma varianter av dessa typer, t.ex. ett varmt utrymme utanför stödbensväggarna. När den inre takytan följer taklutningen placeras isoleringen mellan högbenen och i tillägg komkpletteras med ytterligare ett isolerskikt vinkelrätt mot högbenen.

 

Takvinkel_fig_K07.jpg
Golvbjälklag/Stödbensvägg/Snedtak

 

 


hanespaer_m_luft.jpg
Snedtak/Hanbjälklag

 

128.gif
Snedtakskonstruktion

 1. Ventilationsspalt
 2. Ev. diffusionsöppet undertak
 3. Rockwool FlexiBatts / Rockwool Granulate PRO
 4. Rocktät Ångspärr
 5. Invändig beklädnad

127.gif
Hanbjälklagskonstruktion

 1. Ventilationsspalt
 2. Ev. diffusionsöppet undertak
 3. Rockwool FlexiBatts / Rockwool Granulate PRO
 4. Rocktät Ångspärr
 5. Invändig beklädnad

 

Isoleringsmetod

Mellan takstolarna används Rockwool Takstolsskiva som är anpassad till takstolar på cc 1200. Isoleringen är självbärande vid tjocklek över 120 mm. Ångspärren och den invändiga beklädnaden bör monteras i samband med isoleringen. Vid normala takstolar erfordras ofta ytterligare ett isoleringsskikt i tjockleken 45 eller 70 mm som sättes vinkelrätt mot takstolarna.

 

129.jpg
Isoleringsmetod

 

Värmeisolering

ROCKWOOL FLEXIBATTS / ROCKWOOL Takstolskiva
U-värde [W/m2K]
Konstruktion
Isolering i
flera skikt
Andel
trä i
%
Total isoleringstjocklek i mm
190 215 240 265 290 335 360 385 420
Med läkt
45/70 mm
5 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12
10 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13

Anslutningsdetaljer

135.gif
Snedtak / Tung yttervägg

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS / ROCKWOOL Granulate PRO
 2. Takpapp
 3. Ventilation
 4. Vindavledare
 5. RockTät Fogmassa
 6. Takstol
 7. RockTät Ångspärr
 8. Invändig beklädnad
 9. Ströläkt 25*50

 

Hanbjälklag i bjä vert
Hanbjälklag/Lätt yttervägg

 1. Ivändig beklädnad
 2. RockTät Ångspärr
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS / ROCKWOOL Granulate PRO
 4. Takpapp
 5. Vindskydd
 6. Vindavledare
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Invändig beklädnad

 

takbj i vägg vert
Hanbjälklag/Lättyttervägg

 1. Ivändig beklädnad
 2. RockTät Ångspärr
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS / ROCKWOOL Granulate PRO
 4. Ventilation
 5. Takpapp
 6. Yttertak av råspont
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Invändig beklädnad

Konstruktionsexempel

Takkonstruktion med outnyttjat vindsutrymme, ej bärande

139.gif
Uppbyggnad

 1. Träregel 45*95
 2. 2 x 95 mm Rockwool FlexiBatts
 3. Fasthållen med 2 mm ståltråd c 300 mm
 4. RockTät Ångspärr
 5. Invändig beklädnad

Tilläggsisolering

Stödbensvägg
Väggen skall utformas lufttät så att drag och värmeförluster minimeras. Det gör man lämpligen med ångspärr monterad på väggens varma sida.

142.gif
Tilläggsisolering över befintlig isolering

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Befintlig isolering
 3. Minst 50 mm ventilation vid plan takbeklädnad
 4. ROCKWOOL FLEXIBATTS

 

Snedtak
Vid isolering ovanpå den befintliga isoleringen i snedtaket används en hård träfiberskiva som ROCKWOOL Byggrulle kan glida ned på. Därefter dras plattan upp och används i nästa fack. Vid invändig isolering av snedtak spikas korsande reglar mellan vilka man sätter ROCKWOOL FlexiBatts. En ångspärr skall monteras på insidan av ytbeklädnaden.

143.gif
Tilläggsisolering under befintlig isolering

 1. Ventilation
 2. Befintli isolering
 3. Rockwool FlexiBatts
 4. RockTät Ångspärr
 5. Befintlig isolering
 6. Rockwool FlexiBatts

 

Vinds- och hanbjälklag
Eventuell gammal isolering skall utjämnas så att underlaget är jämnt för det första lagret isoleringsskivor som skall gå till översidan på underramarna. Nästa isoleringsskikt utlägges sedan vinkelrätt mot de senare så att dessa blir täckta. Man kan också med fördel använda Rockwool Lösull. Det är viktigt att vindsutrymmet ventileras genom luftning vid takytan. Luftspalten kan anordnas genom att montera Vindavledare.

144.gif
Tilläggsisolering av vindsutrymme

 1. Ventilation
 2. Befintlig isolering
 3. Rockwool FlexiBatts
 4. Takpannor
 5. Befintlig isolering
 6. RockTät Ångspärr
 7. Befintlig isolering

Värmeisolering

U-värde [W/m2K] vid tilläggsisolering av vindsbjälklag och snedtak

ROCKWOOL FLEXIBATTS / ROCKWOOL Bjälklagsskiva med vindskydd
U-värde [W/m2K]

Nuvarande
isolering
mm
Nuvarande
U-värde
Tilläggs-
isolering
mm

Nytt
U-värde

0
50
100
1,65
0,50
0,30
300
250
200
0.14
0.13
0.13

ROCKWOOL Byggrulle
U-värde [W/m2K]

Nuvarande
isolering
mm
Nuvarande
U-värde
Tilläggs-
isolering
mm
Nytt
U-värde
0
50
100
1,65
0,50
0,30
200
150
100
0.20
0.19
0.18


PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)