System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Sekundärbärverk

Konstruktionsprincip

 

Takkonstruktioner kan utföras med balkar, fackverk, ramar och bågkonstruktioner. Till bostadshus används normalt takstolar eller balkar av hyvlat virke. I fortsättningen behandlas takkonstruktioner av trä där isoleringen är placerad mellan de bärande elementen.

Industrier och offentliga byggnader har ofta låglutande tak av trä, lättbetong, betong eller korrugerad plåt som bärande konstruktion. Då används normalt utvändig värmeisolering som kan skyddas mot regn och vind med takpapp eller plan plåt.

Låglutande tak med minsta lutning av 1:40 används ofta till såväl bostäder som offentliga byggnader och industrier. Om översta bjäklaget utgörs av bärande betongplattor kan själva takkonstruktionen utföras som ett enkelt uppstolpat tak med t ex 2 skikt takpapp på träpanel. Isoleringen i form av skivor eller mattor med vindskydd läggs då direkt på betongbjälklaget i två lager med förskjutna skarvar. Med hänsyn till alla stolpar och strävor används med fördel istället Rockwool Lösull.

153.gif
Sekundärbärverk

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. RockTät Ångspärr
 3. Glespanel
 4. Ljudabsorberande isolerskikt

 

162.gif

 Uppbyggnad                            
 1. Tätskikt
 2. Råspont
 3. Träregel
 4. Ventilerad luftspalt
 5. Vindskydd
 6. ROCKWOOL Takstolsskiva
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. RockTät Ångspärr
 9. Invändig beklädnad

 

Isoleringsmetod

 

Takkonstruktioner isoleras med Rockwool Granulate PRO , Rockwool FlexiBatts eller Rockwool Takstolskiva. Den sist nämnda används om inget annat vindskydd finns direkt mot isoleringsskiktet och monteras enklast från undersidan. Rockwool produkterna är hanteringsvänliga och snabba att arbeta med. Produkterna är tryckfasta, vilket har stor betydelse då det är viktigt att isoleringen sluter tätt intill bärande element och mot ångspärren så att isoleringsfel och oönskade luftströmningar undvikes.

Ventilationsspalten i parallelltak bör vara minst 50 mm. Isoleringen monteras mellan bjälkarna med förskjutna skarvar. Isoleringen skall ha ett övermått på 5 - 10 mm på bredden för optimal anslutning mot bjälkarna och läkten. På konstruktionens insida monteras ångspärr och till sist invändig beklädnad.

 

Värmeisolering

Ventilerat yttertak av korrugerad plåt etc.

ROCKWOOL FLEXIBATTS + ROCKWOOL KanalBatts 65
U-värde [W/m2K]
Konstruktion
Isolering i
flera skikt
Andel
trä i
%
Total isoleringstjocklek i mm
145 170 195 245 270 340 390 440
FlexiBatts 8 0.27 0.24 0.22 0.18 0.17 0.14 0.12 0.11
8 0.27 0.24 0.22 0.18 0.17 0.14 0.13 0.12

 

Ventilerat yttertak av papp på undertak av trä

ROCKWOOL FLEXIBATTS
U-värde [W/m2K]
Konstruktion
Isolering i
flera skikt
Andel
trä i
%
Inre skiktet 45/70 mm
Total isoleringstjocklek i mm
0 190 215 240 265 290 385 410
FlexiBatts 5 1.85 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.12 0.11
10 1.85 0.23 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12

Ångspärr

Ångspärren kan med fördel placeras inne i isolerskiktet. Det ska alltid vara mer isolering på utsidan av ångspärren än insidan. Av tabellen nedan framgår nödvändig isoleringstjocklek i mm över ångspärren vid olika fukthalter för att undvika att kondens bildas på plastfolien.

 

Erforderlig isoleringstjocklek över ångspärren för att undvika kondens

Inomhus
temp fukt
 Heltäckande isolering under ångspärren
av KanalBatts 65 i mm och % RF vid denna
°C%RF30%RF50%RF100%RF
20
80
2909844098  
20701709624099  
206095981709529099
20507092959919598
Utomhustemperatur -12°C och 83 % RF

Konstruktionsexempel

 

Takkonstruktion mot outnyttjad vind

 156.gif
Uppbyggnad

 1. Träregel 45x95 mm
 2. 2x95 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 3. Brandteknisk fasthållning ståltråd
  cc högst 300 mm
 4. RockTät Ångspärr
 5. Invändig beklädnad

Takkonstruktion utan vindsutrymme


Uppbyggnad

 1. Träregel
 2. Takpapp
 3. Råspont
 4. Ventilerad luftspalt
 5. ROCKWOOL Takstolskiva
 6. RockTät Ångspärr
 7. Invändig beklädnad

Takkonstruktion utan vindsutrymme


Uppbyggnad

 1. Takpapp
 2. Råspont
 3. Träregel
 4. Ventilerad luftspalt
 5. Vindskydd
 6. ROCKWOOL Takstolsskiva
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. RockTät Ångspärr
 9. Invändig beklädnad

Tilläggsisolering

 

Tänk på att inte takhöjden blir för låg med invändig isolering. Notera att en eventuell ångspärr vid invändig tilläggsisolering ska tas bort om den nya isoleringen är över halva den tidigare tjockleken.

164.gif
Uppbyggnad

 1. Vindskydd
 2. Ventilationsspalt, min 50 mm
 3. Yttertak av trä
 4. Ventilation
 5. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 6. Ångspärr
 7. 13 mm gipsskiva
 8. Träregel


PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)