teknisk-isolering-guide-rockwoolIsolera Rör och Vent är en pocketguide som vänder sig till isolerare, projektörer och annat fackfolk som arbetar inom VVS. "Isolera Rör och Vent" ingår i en serie pocketguider som ges ut av ROCKWOOL.

I pocketguiden finns bland annat de anvisningar och konstruktionskrav som behövs för att kunna uppfylla krav kring värme, kondens, frost och brand.

I serien finns populära "Isolera rätt", för hantverkaren och "Isolera låglutande tak" för takenreprenörer.