System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Behållare och små tankar

Värmebehållare och värmetankar, oavsett storlek bör också isoleras mot energiförluster eller kondens.

Isolering behövs mot värmeförluster och eventuellt även mot temperaturfall i känsliga medier.

Utvändig kondens undviks genom att kanalen isoleras och membran monteras som ångspärr. På runda kanaler används ROCKWOOL Lamellmatta med armerad alufolie. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp eller fogmassa.

Den nödvändiga isoleringstjockleken bestäms av kanalens och rumsluftens temperatur, fuktighetsförhållandena samt materialvalet. För kondensens skull är det oftast nödvändigt med bara en tunn isolering.

   Isolering av behållare och små tankar

Isolering mot energiförluster
Minsta lämpliga isolering beräknas med hjälp av RockTec

  rocktec

Köldbryggor i tankar och behållare
Köldbryggor i form av stag, distanser och upphängningar bör undvikas när det är möjligt. Dessa köldbryggor kan orsaka orimligt stora extra energiförluster. Om upphängningsdon eller anslutningar. inte kan undvikas ska dessa räknas in i värmeförlusterna.

     

Behållare

Vi rekommenderar att behållare med relativt låga temperaturer, dvs. temperaturer under 250 °C, isoleras på välvda ytor med ROCKWOOL Lamellmatta. Plana ytor kan isoleras med Alu- Brandbatts 80 eller Kanalbatts 65. Dessa produkter är så starka att de ofta fungerar som bärande underlag för ett hölje. Detta kan minska värmeförlusterna betydligt.

Högtemperaturbehållare (temperaturer mellan 250 och 800 °C)
Isoleras enligt instruktionerna från RTI (ROCKWOOL Technical Insulation).

Speciella behållare (syretankar och tankar i rostfritt stål)
Isoleras enligt instruktionerna från RTI (ROCKWOOL Technical Insulation).

Stora industritankar
Isoleras enligt instruktionerna från RTI (ROCKWOOL Technical Insulation).

     

Vid temperaturer under 250 °C monteras ROCKWOOL Lamellmatta. Vid temperaturer upp till 800 °C monteras ProRox Wm 960 Alu SC eller ProRox Wm 950 Alu SC.

  isolering av stora industritankar
     

Utomhusbehållare
Behållare som står utomhus påverkas av solstrålning och klimatförhållanden. Även ytans färg och struktur är av betydelse. Vi rekommenderar därför att värmeförlusten beräknas i varje enskilt fall.

   


PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)