System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Brandposter (brandslangar)

Brandposter måste alltid vara tillgängliga för brandbekämpning. Det är därför viktigt att matarledningar till brandposter är effektivt skyddade mot brand och frysning.

Det finns inga specifika regler som anger att du måste skydda ledningar fram till brandposter som är anslutna till de allmänna vattenförsörjningssystemet. ROCKWOOL rekommenderar dock att ledningar isoleras och därmed skyddas mot frost och brand.

Brandskydd för brandposter.

Matarledningar till vattenfyllda brandposter isoleras med 40 mm R 800. Rörskålen fästs med ståltråd (10 varv per meter). Om det isolerade röret måste täckas ytterligare ska icke-brännbart material användas, till exempel glasfiberduk eller plåt. Metoden är testad av ROCKWOOL.

 

Brandposter-brandslangar

Rören som försörjer brandposten kan isoleras med 40 mm R 800 som hålls på plats med ståltråd.

   

green-bullet-13x13px ROCKWOOL rekommenderar

De isolerade sprinklerrörens upphängningar isoleras på följande sätt:

  1. ROCKWOOL Universalrörskål kapas så att den blir ca. 10 % längre än upphängningsdonets längd.
  2. Rörskålen komprimeras i längdriktningen medan den monteras på upphängningsdonet.
  3. Rörskålen fästs med spirallindad järn- eller koppartråd. Beräkna minst 6 varv per meter.
 

 PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)