System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Installationsenheter

Värmebehållare och värmetankar, oavsett storlek bör också isoleras mot energiförluster eller kondens.

Installationsenheter som till exempel pannor, kaminer och rökrör ska isoleras mot energiförluster och hög yttemperatur.

Isolering mot höga yttertemperaturer
max 60 iconAv personsäkerhetsskäl ska värmeinstallationer som är lättåtkomliga isoleras så att ytan inte blir varmare än 60 °C. Rökrör och liknande som är monterat på ett mindre avstånd än 0,5 m från brännbart material ska isoleras med material av minst brandklass A2 - s1, d0. Temperaturen kan beräknas med RockTec. Kravet finns skrivet i BBR.

 

 

Små pannor
Installationsenheter - Små pannorI villor används små pannor med en driftstemperatur under 100 °C. De är ofta inbyggda i ett skåp som är isolerat med ROCKWOOL Lamellmatta.

Stora och medelstora pannor
Kontakta ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION (RTI) for ytterligare information.

Välja isoleringsprodukt
– flera lager isolering

Alla produkters isoleringsförmåga påverkas/försämras av höga temperaturer. Tunga produkter påverkas minst. Därför isoleras varma konstruktioner alltid i flera lager och alltid med de tyngsta produkterna närmast den varma sidan.

Välja isoleringsprodukt

Montering och höljen
Produkterna fästs med stift och låsbrickor. De innesluts oftast av ett metallhölje.PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)