System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Monteringsanvisningar rör och vent

Monteringsanvisningar rör och ventFöljande visar principerna för isolering av
rör med böjbara eller styva rörskålar och
lamellmattor från ROCKWOOL.

Isolering med böjbara rörskålar

ROCKWOOL Universalrörskål med tejp

ROCKWOOL Universalrörskål
Högsta användningstemperatur på ullsidan: 250 °C.
Högsta användningstemperatur på alubelagd sida: 80 °C.

Raka rördelar
Rörskålen öppnas i den längsgående slitsen och trycks på röret.

Isolering med böjbara rörskålar

ROCKWOOL Universalrörskål är flexibel.
Det gör den extra snabb att montera.

ROCKWOOL Universalrörskål

Upphängningar på röret - isolering på utsidan:

Upphängningar på röret - isolering på utsidan

ROCKWOOL Universalrörskål kan monteras över upphängning och böj. Utanför fästet ska rörskålen ”klämmas till” Då ”absorberar” stenullen oregelbundenheterna vid upphängningen. Samma teknik används vid olika beslag.

Montering
Håll fast rörskålen på röret medan du sluter skarvarna med tejp. Rörskålen kan sedan fästas med spirallindad förzinkad ståltråd eller bandning.

Ytbeklädnad
Den blanka ytan på ROCKWOOL Universalrörskål är så rubust att den fungerar utmärkt som ytbeklädnad. Vid behov kan plastplåt eller stål/aluplåt monteras utvändigt

obs-icon

Vid isolering av kalla rör MÅSTE skarvarna tejpas. Här fungerar beläggningen på ROCKWOOL Universalrörskål som ångspärr. Det kan också vara en bra idé att försluta rörskålen med tejp ytterligare längs skarven.

obs-icon

white-bullet-13x13px Vid isolering av varma rör måste rörskålarna tryckas ihop ordentligt.

white-bullet-13x13px Vid isolering av kalla rör måste skarvarna tejpas. Beläggningen på rörskålen fungerar som ångspärr. Det är också en bra idé att försluta rörskålen med ytterligare tejp längs skarven.

 


Isolering med styva rörskålar
ROCKWOOL Rörskål 800

ROCKWOOL Rörskål 800
Högsta användningstemperatur på ullsidan: 650 °C
Högsta användningstemperatur på alubelagd sida: 80 °C.

Raka rördelar
Rörskålen öppnas i den längsgående slitsen och trycks över röret.

Böjar ROCKWOOL Rörskål 800
Vid böjar och hörn skärs rörskålen i kilformade segment, och ”gröps ur” inuti för att skapa plats för kopplingar m.m.

Upphängningar ROCKWOOL Rörskål 800
Upphängningar
Vid upphängningar, muffar och andra beslag ”gröper man ur” i rörskålen för att göra plats för oregelbundna former.

Montering
Håll fast rörskålen på röret medan fogarna tillsluts med tejp. Rörskålen kan sedan fästas med spirallindad förzinkad ståltråd eller bandning. Minst 2 band per rörskål.

Ytbeklädnad
Rörskålens starka och blanka yta är så robust att den mycket väl kan fungera som ytbeklädnad. Du kan också, vid behov, täcka med ett plastplåt eller stål/alu-plåt.


Isolering med lamellmatta

ROCKWOOL Lamellmattor levereras i form av rullar med en sida belagd med armerad alufolie.   Isolering med lamellmatta
     

Raka rörlängder
Lamellmattan skärs i lagom långa bitar vid isolering runt rör.

  Raka rörlängder - Isolering med lamellmatta
     
Böjar
Vid böjar och vinklar skärs passbitar som läggs på röret, så att isoleringen blir tät och utan sprickor.
  Böjar - Isolering med lamellmatta
     
Upphängningar
Lamellmattan dras över upphängningar och kopplingar m.m.
 

Upphängningar - Isolering med lamellmatta

     
Montering
Lamellmattan fästs med spirallindad förzinkad ståltråd eller bandning. Beräkna ca 6 varv eller 2 band per löpmeter. Fogarna tillsluts med tejp om det behövs.
   
     

Isolering för brandskydd av ventilationskanaler

ROCKWOOL Brandmatta Vent och Värmematta

Brandmatta Vent: Högsta användningstemperatur ullsida 1000°C (800°C vid vibrationer)

Värmematta: Högsta användningstemperatur ullsida 250°C

Högsta användningstemperatur på Trådnät 300°C, Alu-folie 80°C, Non-woven-duk 100°C

ROCKWOOL nätmattor levereras i form av rullar, där en sida är täckt med armerad alufolie eller non-woven duk. Utanpå denna folie/duk ligger ett galvaniserat nät (hönsnät).

Raka rördelar
Mattan skärs/klipps i lagom långa bitar för att passa runt röret. Använd eventuellt en vass häcksax.

Böjar
Vid böj eller vinkel skärs mindre passbitar ut och placeras i böjen för att undvika otätheter och sprickor.

Upphängningar
Nätmattan läggs över upphängningar och kopplingar m.m.

  Isolering-for-brandskydd-av-ventilationskanaler-Bojar
     

obs-icon

För alla detaljer se monteringsanvisning I Typgodkännande här

     
Montering
ROCKWOOL nätmattor hålls fast genom att kanterna på mattan sys ihop genom trådnätets maskor. Använd ståltråd och en stygnlängd på 5–10 cm eller klammer med samma mellanrum på 5-10 cm.
  Montering - Isolering för brandskydd av ventilationskanaler
     

Ytbeklädnad
I många fall kan nätmattans alufolie eller non-woven duk vara synlig. I övriga fall täcks den med ett plåthölje.

 

  Ytbekladnad-Isolering-for-brandskydd-av-ventilationskanaler

ROCKWOOL nätmatta


Isolering i flera skikt

Om tjockare isolering behövs kan flera skikt av isolering monteras

Två skikt – samma produkt

Förskjut fogarna. Se till att temperaturen i stenullen och ev. folie inte överstiger maximala användningstemperaturer.

Se produktdatablad.

  Isolering i flera skikt
     
Två eller flera olika skikt – olika produkter
Olika typer av produkter kan kombineras. I heta rör är en kombination av nätmattor och ROCKWOOL Rörskålar eller Lamellmattor ofta ett bra val. Beräkna temperaturer och värmeförluster i datorprogrammet RockTec.
  Beräkna temperaturer och värmeförluster i datorprogrammet RockTec
     
Montering
Varje skikt fästs och tätas ordentligt innan nästa lager läggs på.
   
     
Ytbeklädnad
I många fall kan nätmattans alufolie eller non-woven duk fungera som ytbeklädnad. Vid behov kan beklädnad av metall eller plast monteras utvändigt.
   

Isolering för höga temperaturer

Processanläggningar. Industrianläggningar

ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION (RTI)
ROCKWOOL Group har etablerat ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION (RTI), en specialiserad affärsenhet för processindustri, marin och offshore.

Syftet med RTI är att stärka dessa affärsområden.
Information kring dessa produkter och installationer finns på: http://www.rockwool-rti.se/

Ett antal redan välkända produkter har av den anledningen bytt namn:

Gammalt produktnamn

 

Nytt produktnamn

Industrirulle T

>

ProRox MA 920 ALU SC

Indusibatts 35

>

ProRox SL 900 SC

Brandbatts 100

>

ProRox SL 960 SC

Brandbatts 107

>

ProRox SL 970 SC

Brandbatts 140

>

ProRox SL 980 SC

Nätmatta 100

>

ProRox WM 967 SC

Alu-Nätmatta 100

>

ProRox WM 967 ALU SC

Komfortnätmatta 100

>

ProRox WM 967 PF SCPrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)