System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Rörstammar av plast och avloppsrör

Isolera avloppsrör och rörstammar av plastRörstammar av plast och avloppsrör som passerar brandklassade byggelement utgör en särskild risk i händelse av brand, eftersom de oftast är tomma på vatten.

Under kortare perioder leds avloppsvatten eller kallt takvatten genom röret, men mestadels står röret tomt och torrt. Därför ska röret skyddas mot ljud, kondens och energiförluster.

Isolering mot energiförluster

Avlopp från takbrunnar kommer att orsaka energiförluster om de inte är isolerade.

Isoleringsmetod
Avloppsröret isoleras med ROCKWOOL R 800 eller lamellmatta med alufolie. Isoleras röret kommer isoleringen fungera som både brandskydd och värmeisolering.

 

Kondensisolering

Avlopp från takbrunnar leder periodvis bort smältvatten med temperaturen 0 °C. Det kan ge utvändig kondens på stamröret om detta inte har effektiv kondensisolering.

Isoleringsmetod
Stamröret isoleras med ROCKWOOL R 800 eller lamelmatta med alufolie. Skarvarna förseglas med alutejp.

Skiss av avlopp från takbrunn

Skiss av avlopp från takbrunn

Bullerskydd

Störande ljud uppstår när tak- eller dräneringsvatten passerar genom stamrör, speciellt i rörböjar.

 BullerskyddMotverka missljud
Problemen kan lösas på ett enkelt sätt genom att ljudisolera med 50 mm ROCKWOOL R 800 som också kan användas som brandskydd. Ljudreduktionen är ca 13 dB jämfört med ett oisolerat plaströr.

Alternativa höljen
Om isoleringen täcks med 0,8 mm stålplåt ökar ljuddämpningen till ca 17 dB. Observera att rörupphängningsdon som sitter direkt på röret kan fortplanta ljudet in i väggar och tak/golv. Rörupphängningsdonen bör därför sitta utanpå isoleringen.

 

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)