System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Solvärmesystem

SolvärmesystemSolfångare eller solpaneler kan samla in och omvandla solljus till värmeenergi (termisk energi). Genom en solpanel cirkulerar värme- och frostbeständig vätska som transporterar värmeenergi från panelen. Vätskan kan värmas upp till 100 °C av solen och i vissa fall ännu mer. Vid mulet väder blir temperaturen knappt så hög.

Den uppvärmda vätskan leds normalt till en varmvattenberedare eller en ackumulatortank, där vätskan då, via en värmeväxlare, avger sin energi till vattnet i behållaren. Sedan går vätskan tillbaka till solfångaren igen för att värmas upp av solens strålar.

Rörsektioner där värmeöverföringsmediet cirkulerar kan bli mycket varma och bör därför isoleras så att den insamlade energin inte går förlorad i cirkulationsrören.

Solvärmesystem kan variera mycket i storlek. System som förser ett enfamiljshus med varmt vatten har ofta en solfångare på 6–8m².

På fjärrvärmeverk finns många solvärmeanläggningar med mer än 10 000m² yta.

 

Isolering av solvärmesystemet

Solpanelerna levereras alltid isolerade från fabrik. Rören till och från solfångaren bör isoleras i minst AMA- serie 2.

Behållare eller lagringstankar bör isoleras med minst 110-150 mm Lamellmatta eller likvärdigt, beroende på vattentemperatur, om de står i lokaler där temperaturen aldrig understiger +5 °C.

Om behållare eller lagringstankar står utomhus eller i lokaler, som på vintern kan bli kallare än +5 °C, bör de isoleras med 180-230 mm Lamellmatta eller likvärdigt


Cirkulationssystemet

A Solfångare
B Temperaturgivare
C Varmvattentank
D Solvärmespiral
E Pumpmodul
F Styrsystem
G Varmvattenuttag
H Spiral för kompletterande uppvärmning
I Panna
J Kallvatteninlopp
Cirkulationssystemet


PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)