System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Sprinklersystem

Reglerna säger följande

Krav på brandskyddet
Vattenförsörjningsrör, inklusive upphängningsdon, som passerar icke sprinklade områden, ska brandskyddas till minst EI-30.

Tilloppsledning utanför sprinklerområde


Frostskydd

Om det även finns risk för frysning av sprinklersystemets rör isoleras detta oftast som ”torr anläggning”. För mindre områden (max. 20 sprinklers) är det normalt tillåtet att frostskydda med värmeslingor.

 

Utförande av brandskydd

EI-30 brandskydd för sprinklersystem

Sprinklerrören i icke sprinklade områden isoleras med 40 mm R 800. Rörskålen hålls fast med ståltråd (10 varv per meter). Om det isolerade röret behöver täckas ytterligare ska icke-brännbart material användas, till exempel glasfiberduk eller plåt.

Metoden är testad av ROCKWOOL.

 

EI-30 brandskydd för sprinklersystem

De isolerade sprinklerrörens upphängningar isoleras på följande sätt:

  1. ROCKWOOL Universalrörskål kapas så att den blir ca. 10 % längre än upphängningsdonets längd.
  2. Rörskålen komprimeras i längdriktningen medan den är monterad på upphängningsdonet.
  3. Rörskålen fästs med spirallindad stål- eller koppartråd.

Beräkna minst 6 varv per meter.

 

Provningsstandard
Det finns ingen provningsstandard för brandskydd av upphängningar. Godkännande krävs därför i varje enskilt fall.

 

UniversalrörskålPrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)