System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Utrymmeskrav

Utrymmeskrav för rör:

Det är viktigt att alltid ta hänsyn till isoleringens tjocklek när röret monteras inte minst på grund ökade isoleringstjocklekar.

Rör som isoleras efter installationen ska ha 50 mm utrymme runt isoleringen. Det är därför nödvändigt att den som fäster rören känner till tjockleken på den isolering som senare kommer att monteras.

Utrymme för montering och isolering

Färdig ytterdiameter
efter utförd isolering

a (mm) b (mm)
- 160 50 50
(160) - 300 100 50
(300) - 500 150 50
(500) - 800 200 100
(800) - 300 100

Utrymmeskrav för rörKälla: AMA VVS & Kyl Tabell PN/1

 

Utrymmeskrav för kanaler

Det är viktigt att alltid ta hänsyn till isoleringens tjocklek när kanalen monteras inte minst på grund ökade isoleringstjocklekar.

Utrymme för montering och isolering

Kanalmått inkl.
isolering d mm

fa
mm
fb
mm
≤ 100 ≤ 100 ≤ 50
> 160 ≤ 300 ≤ 200 ≤ 100
> 300 ≤ 500 ≤ 300 ≤ 100
> 500 ≤ 800 ≤ 400 ≤ 100
> 800 ≤ 1200 ≤ 500 ≤ 150
> 1200 ≤ 500 ≤ 150

Utrymmeskrav för kanalerKälla: SS 91 03 10PrintPDF

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)