System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Varma rör

Värmeförlust från oisolerade rör

Vid beräkning av oisolerade delar av värmesystemet kan följande värden användas i praktiken

Värmeförlust – oisolerade ledningar – W/m

  Temperaturskillnad – rum–rör (°C)
Rördiameter 20 40 60 80 100
18 mm 14 32 53 76 102
22 mm 16 38 63 91 123
28 mm 20 47 78 113 152
35 mm 25 57 95 138 185
42 mm 33 69 114 685 222
48 mm 33 77 128 185 250
60 mm 38 93 155 225 303
76 mm 50 114 190 276 373
89 mm 57 131 218 317 428
102 mm 64 148 245 357 482
114 mm 71 163 271 393 531
140 mm 85 195 324 471 637
169 mm 100 229 380 553 748
219 mm 126 289 481 700 947
Plana ytor m2 179 419 705 1037 1415
Inomhusmontering, omgivningstemp. 10 °C. Fri konvektion. ”Svarta rör”.
Vid heltidsdrift och vid konstant temperatur.

Anm: De faktiska energiförlusterna kan variera avsevärt från angivna värden beroende på rörets placering och yta etc.

En bra tumregel

Värmeförlusten från 1 meter oisolerat rör är ca 10 gånger större än värmeförlusten från 1 meter isolerat rör (för 60 mm rör, 80 °C, 40mm Rörskål 800).

KOM IHÅG:

  • Vid högre temperatur på mediet blir skillnaden större
  • Vid större rördimension blir skillnaden större

Värmeförluster från oisolerade ventiler och flänsar

En viktig faktor för att minska värmeförluster från värmesystem är effektiv isolering av ventiler och flänsar. Se exemplen nedan:

Exempel:

Värmeförluster från oisolerade ventiler
En oisolerad 2" ventil, 100 °C
Förlorar energi som 1,4 m oisolerat 2" rör
Förlorar energi som 15 m isolerat 2" rör

En oisolerad 4" ventil, 100 °C
Förlorar energi som 2 m oisolerat 4" rör
Förlorar energi som 20 m isolerat 4" rör

Värmeförluster från oisolerade skarvflänsar
En oisolerad 2" bultfläns, 100 °C
Förlorar energi som 0,4 m oisolerat 2" rör
Förlorar energi som 5,7 m isolerat 2" rör

En oisolerad 4" skarvfläns, 100 °C
Förlorar energi som 0,5 m oisolerat 4" rör
Förlorar energi som 5,7 m isolerat 4" rör

Källa: Verein Deutsche Ingenieure O.Ing Morisse, 1985

OBS! Om ventiler och armaturer är oisolerade kan värmeförlusten från dessa lätt överstiga värmeförlusten från alla andra välisolerade delar i systemet.PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)