System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Ventilationskanaler

Ventilationskanalerna kan vara utformade på olika sätt, till exempel följande:

exempler-paa-Ventilationskanaler

Instruktionerna i det här avsnittet är generella och omfattar alla typer av ventilationskanaler som är tillverkade av material som har en smältpunkt på minst 850 °C.

Reglerna säger följande

Ventilationskanaler ska isoleras så att

Energiförluster begränsas

Rimliga driftsförhållanden säkerställs

Livslängden på installation och isolering säkerställs

Skador på personer, miljö och anläggningar undviks

Risken för utveckling och spridning av brand minskar

Energiförlust
Ventilationstrummor ska vara isolerade så att oönskad energiförlust förhindras.

Kanaler med uppvärmd luft isoleras

Kanaler med kyld luft isoleras

Kanaler med uteluft som förs in i varma lokaler isoleras

Kanaler med returluft för återvinning isoleras

Kanaler med frånluft kan vara oisolerade
    – kan eventuellt isoleras mot kondens

Kondensisolering

Kanaler där mediets temperatur är lägre än omgivningens isoleras mot utvändig kondens*

Kanaler där mediets temperatur är högre än omgivningens isoleras mot invändig kondens*

*) Detta för att undvika skador och olägenheter på miljö, isolering och installation.


Brandisolering av ventilationskanaler

Brandisolering av ventilationskanaler ska förhindra spridning av brand via kanalsystem.

Kanalsystem anses normalt ha tillräckligt brandmotstånd när kanalerna utförs som brandisolerad kanal EI 15 - EI 120.

Brandisolering av runda kanaler
Brandskydd av runda ventilationskanaler utförs med Brandmatta Vent eller Värmematta.

Brandisolering av runda kanaler  

 

 

 

 


Se alla detaljer i Typgodkännande "0108/02 Utvändig brandisolering av ventilationskanaler".

     
Brandklass Kanaltyp Värmematta Brandmatta Vent Brandmatta 80
EI 15 Cirkulär 70 mm 30 mm -
Rektangulär 100 mm - 40 mm
EI 30 Cirkulär 110 mm 55 mm -
Rektangulär 140 mm - 60 mm
EI 60 Cirkulär - 80 mm -
Rektangulär - - 90 mm
   
     

Anm:
Om det krävs kondensisolering av kanalen kompletteras installationen med en ångspärr. I de fall där det ställs krav på värmeisolering utöver brandisoleringen krävs komplettering med exempelvis ROCKWOOL Lamellmatta eller Värmematta i lämplig tjocklek.

   
     

Brandisolering av fyrkantiga kanaler

Brandskydd av fyrkantiga kanaler kan göras på två olika sätt:

   

Brandisolering av fyrkantiga kanaler

 

 

 

 

 


Se alla detaljer i Typgodkännande "0108/02
Utvändig brandisolering av ventilationskanaler"

     
Brandklass Kanaltyp Alu-Brand
Batts 80
Alu-Brand
Batts 120
Alu-Brand
Batts 140
EI 15 Cirkulär - - -
Rektangulär 60 mm - -
EI 30 Cirkulär - - -
Rektangulär - 60 mm -
EI 60 Cirkulär - - -
Rektangulär - - 60 mm
   
     

Anm:
Om det krävs kondensisolering av kanalen kompletteras installationen med en ångspärr. I de fall där det ställs krav på värmeisolering utöver brandisoleringen krävs komplettering med exempelvis ROCKWOOL Lamellmatta eller Värmematta i lämplig tjocklek.

   

Värmeisolering av ventilationskanaler

Ventilationskanaler som leder till varm eller kall luft genom rummen med temperaturer som skiljer sig från kanaltemperatur bör isoleras mot energiförluster.

Runda kanaler
Runda kanaler isoleras med ROCKWOOL Lamellmatta eller Värmematta såvida inte trummorna också ska brandsäkras.

I så fall används antingen Värmematta eller Brandmatta Vent, beroende på tjocklek.

 

  Runda kanaler
     

Ovala kanaler
Ovala kanaler isoleras som runda kanaler med samma omkrets.

 

   
     

Fyrkantiga kanaler
Fyrkantiga kanaler isoleras med ROCKWOOL Lamellmatta, såvida inte kanalerna också ska brandsäkras. I så fall används ROCKWOOL Alu-BrandBatts.

 

  Fyrkantiga kanaler, Värmeisolering

 

 

 

 

 

 

Kondensisolering

Om temperaturen inne i kanalen avviker från omgivningens temperatur föreligger det risk för kondens.

Kondens på utsidan av kanalen
I kanaler som leder kall luft genom ett varmt utrymme, finns det risk för utvändig kondens.

     

Utvändig kondens undviks genom att kanalen isoleras och membran monteras som ångspärr. På runda kanaler används ROCKWOOL Lamellmatta med armerad alufolie. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp eller fogmassa.

Den nödvändiga isoleringstjockleken bestäms av kanalens och rumsluftens temperatur, fuktighetsförhållandena samt materialvalet. För kondensens skull är det oftast nödvändigt med bara en tunn isolering.

 

  Kondens på utsidan av kanalen - Varm miljö
     

Vägledande exempel

Kanaltemp. Rumsluft Erforderlig
isoleringstjocklek
10 °C 20 °C/70 % RF 7 mm
10 °C 20 °C/80 % RF 15 mm
10 °C 20 °C/90 % RF 35 mm

Mer exakta beräkningar kan göras i programmet RockTec.

     

Kondens inuti kanalen

Om kanaler med varm och fuktig luft går genom ett kallt utrymmen kan det uppstå kondens på insidan av kanalen.

     

Invändig kondens undviks genom att kanalen isoleras. Kanalväggar av metall eller plast utgör här den nödvändiga ångspärren. Isoleringstjockleken bestäms av rumsluftens och kanalens temperatur, luftfuktigheten och lufthastigheten samt materialvalet.

  Kondens inuti kanalen - Kall miljö
Vägledande exempel
Kanalförhållanden Rumsluft Erforderlig isoleringstjocklek
25 °C/70 % RF/5 m/sek. 20 °C/70 % RF 7 mm
25 °C/90% RF/5 m/sek. 20 °C/80 % RF 15 mm
25 °C/70 % RF/5 m/sek. 20 °C/90 % RF 35 mm
25 °C/90% RF/5 m/sek. –10 °C 80 mm

Den isoleringstjocklek som krävs av kondensskäl är vanligtvis mycket mindre än den tjocklek som krävs av energiskäl. Det är därför ofta energiförlusterna – som avgör den slutliga isoleringstjockleken. LÂS MERE HÂR

Anm: Angivna isoleringstjocklekar är inte nödvändigtvis befintlig produkttjocklek.PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)