System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Träregelvägg

Konstruktionsprincip

Lätt yttervägg kan utföras helt eller delvis som element eller byggas på plats. Väggarna kan utföras som bärande eller icke bärande konstruktioner.


Vertikalsnitt

 1. Regnskydd
 2. Ventilerad luftspalt
 3. Vindskydd
 4. Värmeisolering
 5. Ångspärr
 6. Invändig beklädnad   
802.gif
Horisontalsnitt
 1. Ventilerad luftspalt
 2. Fasadskikt
 3. Vindskydd

Utvändig beklädnad

Då den utvändiga beklädnaden skall fungera som regnskydd skall beklädnaden vara väderbeständig, samt uppfylla ev. brandkrav för ytskikt.

 

Ventilerad luftspalt

Den ventilerade luftspalten har följande funktion:

 • verkar tryckutjämnande vid yttre vindpåverkan
 • förhindrar regngenomslag att tränga in i väggen
 • ventilerar bort vattenånga som från insidan ev kan diffundera ut genom konstruktionen.

Invändig beklädnad

Beklädnaden utgör önskad yta i byggnadens rum. Beklädnaden ska uppfylla de aktuella brandkraven enl. BBR. Materialet kan t.ex. vara gipsskivor eller träpanel.

Konstruktionslösningar

 

Lätt yttervägg träfasad
Lätt yttervägg/sockel

 1. Ångspärr
 2. Vindskydd
 3. Rockwool FlexiBatts
 4. Rockwool FlexiBatts
 5. Syllremsa

Lätt yttervägg tak
Lätt yttervägg / Takfot

 1. Läkt
 2. Takpapp 
 3. Vindavledare
 4. Rockwool FlexiBatts

961.gif
Lätt yttervägg / Gavel

 1. Vindskydd
 2. Hammarband
 3. Ångspärr
 4. Inv. beklädnad
 5. Rockwool FlexiBatts
 6. Vindskydd
 7. Ventilerad luftspalt

962.gif
Lätt yttervägg/Bjälklag, vertikalsnitt

 1. Betongbjälklag
 2. RockTät Fogmassa/Drevning
 3. Lätt yttervägg, utfackningsvägg

963.gif
Lätt yttervägg/Tung skiljevägg, horisontalsnitt

 1. Lätt yttervägg, utfackningsvägg
 2. RockTät Fogmassa/Drevning
 3. Skiljevägg av betong

Värmeisolering

Yttervägg med träreglar och 50 mm heltäckande isolering på utsidan

U-värden (W/m2K)
Isolertjocklek A 120 A 145 A 170 A 195 A 220
B 45 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

B 70

0,17 0,16 0,15 0,14 0,13
B 95 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

A: Isoleringstjocklek i bärande del
B: Isoleringstjocklek i installationsskiktPrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)