System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tunga skiljeväggar

Konstruktionsprincip

 

Tunga mellanväggar kan konstrueras som enkel- eller dubbelväggar av tegelsten, lättbetong, lättklinkerbetong eller betong. Till lägenhetsskiljande väggar används dubbelväggar med mellanliggande isolering, vilket ger god ljudreduktion. För att säkra ljudisoleringen är det viktigt att fogar och anslutningar är täta.

 

824.gif
Tung skiljevägg

 1. 120 mm tegel
 2. 120 mm Rockwool Skalmursskiva
 3. 120 mm tegel825.gif
Tung skiljevägg

 1. 100 mm lättbetongelement
 2. Rockwool FlexiBatts
 3. Elementlim  

Ljud

 

När lägenhetsskiljande vägg utförs som tung dubbelvägg utan förbindningar isoleras hålrummet med Rockwool stenull. Rockwool stenull skall dels hindra att murbruk eller liknande ger en fast förbindelse och dels medverka till den direkta ljudreduktionen vid ev läckage i fogar. Lågt luftgenomgångstal ger bästa ljudreduktionen i isoleringen. I dubbelvägg av lättbetong används FlexiBatts. Se även fabrikantens anvisningar.

Elementväggen skall undergjutas tätt mot grundmuren. Därför bör utrymmet mellan grundblocken och elementväggen isoleras med Hardrock ElementBatts minst 200 mm över markytans översida. Detta för att isoleringen inte skall komprimeras. Dessutom skall väggen ha ett tätt ytskikt som t ex kan vara fogat, spacklat eller putsat. Fogarna skall vara fyllda och alla skarvar mellan elementen skall vara gjutna/limmade. Det får inte förekomma några håltagningar.

Luftljud (R´w)
Luftljud (R’w) är ljud som sprider sig i luft från ljudkällor, ju högre R’w-värde, desto bättre är luftljudsisoleringen. Det kan vara ljud från t.ex. en musikanläggning.

Luftljudsisolering betecknas med:
Rw = vägt ljudreduktionstal i laboratorium
R'w = vägt reduktionstal i byggnaden

Laboratoriemätningar brukar generellt vara 4 - 5 dB bättre än mätningar gjorda på plats för samma konstruktion.

Anpassningsfaktor (C)
C50-3150 innebär att hänsyn tas till låga frekvenser. Frekvensområdet är från 50 Hz till 3150 Hz.

Ljudreduktion

1 dB En ändring som är så stor att den kan märkas
3 dB En väsentlig förändring som tydligt kan märkas, motsvarande en förändring av hörselintrycket med 20 %
6 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 35 %
10 dB Motsvarar en förändring av hörselintrycket med 50 %

 

Anslutningsdetaljer

Dubbelväggens skarvar mot anslutande byggnadsdelar som golvplatta, tak och fasadvägg har avgörande betydelse för väggens ljudisolering. De visade lösningarna är exempel på hur flanktransmission kan begränsas.

 

Mellanvägg/grundmur

Där skiljeväggen består av element skall den undergjutas med bruk för att uppnå täthet. Vid betong-, lättbetong- och lättklinkerbetongelement skall hålrummet mellan elementen isoleras med Hardrock ElementBatts minst 200 mm över betongplattans översida för att bl a ge stöd för gjutning så att ingen kontakt fås mellan de två ytorna.

827.gif
Anslutningsdetalj skiljevägg/fundament

 1. Rockwool stenull
 2. Skiljevägg
 3. Undergjutning
 4. Fundamentblock
 5. Fundament

Mellanvägg/lätt yttervägg

Det är viktigt att skarvarna utförs tätade. Fogdjupet mellan mellanvägg och yttervägg skall vara minst 100 mm och bredden högst 15 mm. Fogarna skall stoppas med Roxremsa och förseglas med en fogmassa.

828.gif
Anslutningsdetalj skiljevägg/lätt yttervägg

 1. Rockwool Roxremsa
 2. Rockwool Skalmursskiva
 3. RockTät Fogmassa
 4. Skiljevägg
 5. Lätt yttervägg

 

Mellanvägg/tung yttervägg
Det kan vara nödvändigt att lägga in en lodrät rörelsefog i ytterväggen för att undgå flanktransmission.

 829.gif
Anslutningsdetalj skiljevägg/tung yttervägg

 1. Fasad
 2. RockTät Fogmassa
 3. Rockwool FlexiBatts
 4. Rockwool Skalmursskiva
 5. Innervägg
Mellanvägg/tak
Brandcellsskiljande vägg skall anslutas tätt mot yttertakets undersida om denna består av spontad träpanel, spontade träskivor eller stålplåt. Om yttertakets undersida istället består av omlottlagda träskivor, plastfolie e dyl måste den brandcellsskiljande väggen bryta igenom yttertaket för att skydda mot snabb brandspridning i vindsutrymmet. 

 830.gif
Anslutningsdetalj skiljevägg/tak

 1. Bruk
 2. Träregel
 3. Skiljevägg
 4. Träregel

Konstruktionslösningar

Vägg, ej bärande

832.gif
Uppbyggnad

 1. 108 mm murverk av tegel
 2. Rockwool Skalmursskiva

Vägg, ej bärande

833.gif
Uppbyggnad

 1. 75-100 mm lättbetong
 2. Rockwool FlexiBatts
 3. Elementlim

Vägg, ej bärande

 

 

967.gif
Uppbyggnad

 1. 230 mm tegel
 2. 10-30 mm luftspalt
 3. Min 45 mm Rockwool FlexiBatts
 4. Mellanbjälklag
 5. 2 x 13 mm gipsskiva
 6. Sylltätning
 7. RockTät Fogmassa


PrintPDF

System.Net.WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult) at System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result) at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)