System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tunga ytterväggar generellt

Konstruktionsprincip

Tung yttervägg är en vägg med en totalvikt på över 100 kg/m2 (bara den del av konstruktionen som ligger innanför eventuellt ventilerad luftspalt eller hålrum medtages i väggberäkningen).

Skalmur med isoleringsmaterial kan vara uppbyggd enligt följande:

  • Tegel i fasad och tegel i bakmur, dubbelskalmur
  • Tegel i fasad och lättbetong invändigt
  • Tegel i fasad och betong invändigt
  • Betong i fasad och betong i invändigt, sandwich-element
 

689.gif

  1. Eventuellt inträngande vatten stannar här
  2. Fukt försvinner genom kappillärsugning
  3. Eventuell kondensation sker här
    - Eventuell luftspalt mellan isolering och fasadmur
  4. ROCKWOOL Skalmursskiva
Källarytterväggar är massiva väggar av lättklinkerbetong, betong eller betonghålblock. Tung yttervägg i form av skalmur består av oorganiskt material, varför behov av ångspärr inte föreligger. Den invändiga väggen skall ge den nödvändiga lufttätheten. Därför skall fogarna vid murade väggar vara fyllda och vid sandwich-element skall elementskarvarna vara täta. Det kan i vissa fall förekomma kondensutfällning på yttermurens insida mellan teglet och Rockwool stenull men det rör sig om små kvantiteter som sugs upp av skalmuren och transporteras kapillärt till yttersidan varifrån det förångas.

Anslutningar

Fogar vid fönster, dörrar, mellan element o dyl skall ha följande funktioner:

Regntäthet
Vatten får inte ansamlas bakom regnskärmen. Därför skall fogen vara av ett diffusionsöppet material.

Värmeisolerande
Utrymmet mellan fönsterkarm och yttervägg ska värmeisoleras. Detta kallas för att dreva och görs enkelt med spatel.

Lufttäthet
För att undgå konvektion och diffusion av fukt inifrån och ut skall anslutningen på insidan fogas diffusionstät fogmassa.

 PrintPDF

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)