System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Granulate PRO

Produkt

ROCKWOOL Granulate PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil, brandsäker, fukt- och vattenavvisande.

Användningsområde

ROCKWOOL Granulate PRO används på vindar och i utrymmen där det är svårt att komma åt med stora isoleringsskivor, eller där det finns många tekniska installationer. Granulaten ger en snabb och ekonomisk lösning som fyller ut alla hålrum och lägger sig som ett tätt lager runt bjälkar, el-rör, ventilationskanaler och dylikt. Arbetet ska utföras av isoleringsentreprenör som innehar "beslut om tillverkningskontroll" eller är medlem i "Behörig Lösull".

A142 
Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
Värmekonduktivitet Öppna bjälklag:
λD = 41 mW/mK, ρ≥ 28 kg/m³, sättning 5%
Slutna konstruktioner:
Lutning 0°-25°:
λD = 38 mW/mK, ρ≥35 kg/m³, sättning 0%
Lutning 25°-45°:
λD = 37 mW/mK, ρ≥43 kg/m³, sättning 0%
Lutning45°-90°:
λD = 37 mW/mK, ρ≥50 kg/m³, sättning 0%
EN 14064-1
Brandklass A1 EN 14064-1
Vattenabsorption Kort tid, WS≤ 1 kg/m² EN 14064-1
Diffusionstal MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 12086

Enheter på pall

 Art. nr.St/PallKg/Säck
 820074815

Granulate PRO – Öppna bjälklag

R
[m²*K/W ]
Tjocklek efter
sättning
på 5%
[mm]
Minsta
isolerings-
tjocklek
[mm ]
Minsta
vikt [kg/m²]
Minsta
förbrukning
[säckar/100 m²
]
R 2,0 84 90 2,5 16,8
R 3,0 126 135 3,8 25,2
R 4,0 168 180 5,0 33,6
R 5,0 210 225 6,3 42,0
R 6,0 252 270 7,6 50,4
R 7,0 294 310 8,7 57,9
R 8,0 336 355 9,9 66,3
R 9,0 378 400 11,2 74,7
R 10,0 420 445 12,5 83,1
R 11,0 462 490 13,7 91,5
R 12,0 504 535 15,0 99,9
R 13,0 546 575 16,1 107,3
R 14,0 588 620 17,4 115,7
R 15,0 630 665 18,6 124,1
R 16,0 672 710 19,9 132,5
R 17,0 714 755 21,1 140,9
R 18,0 756 800 22,3 149,3
R 19,0 798 840 23,5 156,8
R 20,0 840 885 24,8 165,2

Granulate PRO - 0 till 25 grader - Slutna konstruktioner

Isoleringstjocklek
[mm]
R-värde
[m²K/W]
Minsta förbrukning
[säckar/ 100 m²]
50 1,3 11,7
100 2,6 23,3
150 3,9 35,0
200 5,3 46,7
250 6,6 58,3
300 7,9 70,0
350 9,2 81,7
400 10,5 93,3

Granulate PRO - 25 till 45 grader - Slutna konstruktioner

Isoleringstjocklek
[mm]
R-värde
[m²K/W]
Minsta förbrukning
[säckar/ 100 m²]
50 1,4 14,3
100 2,7 28,7
150 4,1 43,0
200 5,4 57,3
250 6,8 71,7
300 8,1 86,0
350 9,5 100,3
400 10,8 114,7

Granulate PRO - 45 till 90 grader - Slutna konstruktioner

Isoleringstjocklek
[mm]
R-Värde
[m²K/W]
Minsta förbukning
[säckar/ 100 m²]
50 1,4 16,7
100 2,7 33,3
150 4,1 50,0
200 5,4 66,7
250 6,8 83,3
300 8,1 100,0
350 9,5 116,7
400 10,8 133,3

 

Ovanstående utläggningsvägledning gäller för  λD =42 mW/m·K. Vid maskinell utläggning kan densitet variera ± 10 % beroende på längden/diameter på slangen, bygghöjd, maskininställningar, luftfuktighet, installationsteknik osv. Ovanstående tabell är därför endast vägledande.

Förbrukning
Vägledande förbrukning är ca 1,9 säck per m³ vid densitet på 28 kg/m³.

Embalering
ROCKWOOL Granulate PRO levereras komprimerat i plastsäck på pall.

Produktmärkning

CE icon Rockwool byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard.
 

PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)