System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Nivell-/Subfloor-skiva

Produkt

Nivell-Subfloor skivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena sidan är försedd med en glasfiberduk.

Användningsområde

Nivell-Subfloor skivan används som värme- och ljudisolering för hängande montering mellan reglar i golv, vägg och/eller tak. Produkten levereras endast på hel pall. För ytterligare information: <a href="http://www.nivellsystem.se" target="_blank">www.nivellsystem.se</a> eller <a href="http://www.subfloor.se" target="_blank">www.subfloor.se</a>

A137 

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 37 mW/mKEN 12667
BrandklassA1EN 13501-1
TjocklekstoleransT3EN 823
DimensionsstabilitetDimensionsförändring = 0
Beskrivningskod MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

Densitet

34 mm ca 50 kg/m³
45, 70 och 95 mm ca 40 kg/m³

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.Skivor/ Paket Paket/ Pallm2/Paket m2/Pall
 1200x555x458199010206,66133,2
 1200x555x7081991620479,92

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)