System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)RaniMobar Ångspärr

Produkt

RaniMoBar Ångspärr är en traditionell, diffusionstät ångspärr med hög rivhållfasthet, som förhindrar att varm och fuktig luft från bostaden tränger ut i konstruktionen genom diffusion eller direkt luftströmning. Produkt 120774 levereras ovikt.

Användningsområde

Används som luft- och ångspärr i golv, väggar och tak. Vid användning i rum som omfattar simhallar, fuktig industri, bad och omklädningsrum i idrottsanläggningar, industrier etc. ska i varje enskilt fall en bedömning göras om en fuktberäkning behöver utföras. Bör inte användas i hus som bara värms upp ibland, som sommarstugor, uthus och liknande samt vid takkassetter och takkonstruktioner.

 
Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivning
Draghållfasthet ≥ 20 MPa 
Rivhållfasthet ≥ 60 N
Diffusionsmotstånd ≥ 3000 * 103 s/m
Diffussionsmotståndskurva
Z-värde (s/m)
Kurva ångspärr

Godkännande och dokumentation

RaniMoBar Ångspärr uppfyller kraven enligt EN 13984

Lösa enheter

 Dimensioner (mm)Art. nr.m2/Paket
 50000x2700x0,2120774135
 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)