System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)RockTät Tejp

Produkt

RockTät Tejp är en speciellt framtagen, flexibel tejp med akryllim. Kombinationen av akryllimmets utomordentliga vidhäftningsegenskaper och den goda flexibiliteten ger extra bra hållbarhet.

Användningsområde

RockTät Tejp kan användas på alla slags membran, undertak, kryssfanér, spånskivor, OSB-skivor samt hyvlat trä och på släta metallytor. RockTät Tejp kan inte användas på lättbetong, betong, mursten, lättklinkerbetong, ojämna träytor samt material innehållande bitumen.

 
Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivning
Draghållfasthet 6N/625 mm2 v.23°C +2°C 
Rivhållfasthet 27N/25 mm2 v.23°C +2°C
Temperaturbeständighet -40°C till +70°C
Hälsofara Ingen

 

 

Lösa enheter

 Dimensioner (mm)Art. nr.Rulle/KartongLpm/Kartong
 25000x609338310250 

 

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)