System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Skalmursskiva

Produkt

Skalmursskiva är tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten passar utmärkt för isolering av väggar med t.ex. tegelfasad.

Användningsområde

Skalmursskivan är den perfekta produkten för isolering av ytterväggar, mellan tät stomme och fasadsten.<BR> Passar för såväl befintliga som nya ventilerade ytterväggar.

A134 

 

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 34 mW/mKEN 12667
BrandklassA1EN 13501-1
VattenabsorptionKorttid, WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
Långtid, WL(P) ≤ 3 kg/m²EN 12087
TjocklekstoleransT4EN 823
DensitetCa 50 kg/m³
DimensionsstabilitetDimensionsförändring = 0
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

 

 

Enheter på pall

 NoteDimensioner (mm)Art. nr.Skivor/ Paket Paket/ Pallm2/Paket m2/Pall
 1200x600x502330416164,3269,12
 1200x600x802330434162,8846,08
 1200x600x1002330473162,1634,56
 1200x600x120877932201,4428,8
 1200x600x150877942161,4423,04
 1200x600x170877952161,4423,4
 1200x600x2001276142121,4417,27

 

Rockwool har delat upp Sverige i tre priszoner.
Zonindelningen är gjort efter postnr, enligt följande:
Zon 1 Postnr  100 00 – 819 99
Zon 2  Postnr 820 00 – 899 99
Zon 3  Postnr 900 00 – 989 99 

K
ontakta kundsupport. 036-570 52 50, om du är osäker inom vilken priszon din leverans hör hemma.

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)