System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Stegljudsskiva

Produkt

ROCKWOOL Stegljudsskiva är framställd av obrännbar fukt- och vattenavvisande stenull och har en hög tryckhållfasthet. Skivans ovansida är belagd med en glasfiberduk.

Användningsområde

ROCKWOOL stegljudsskiva används i våningsskiljande flytande golvkonstruktioner med övergolv av trä eller betong. ROCKWOOL Stegljudsskiva kan även användas som värmeisolering på källargolv eller på badrumsgolv. Skivans ovansida är belagd med en glasfiberduk som ger en slät ovansida och hindrar skivan från att rivas sönder under montagearbetet. Med ett flytande golv lagt på ROCKWOOL Stegljudsskiva reduceras ljudnivån mellan våningarna.

A137 

 

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 37 mW/mKEN 12667
BrandklassA1EN 13501-1
TjocklekstoleransT4EN 823
DensitetCa 155 kg/m³
TryckhållfasthetTryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPaEN 826
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.Skivor/ Paket Paket/ Pallm2/Paket m2/Pall
 1200x595x2021925810127,1485,68

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)