System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Syllremsa

Produkt

Polyetenfolie med två strängar slanglist av EPDM-gummi.

Användningsområde

Tätning under syll och mellan blockelement.

 

 

Lösa enheter

 Dimensioner (mm)Art. nr.St/SäckLpm/säck
 25000x1009272210250
 25000x125927238200
 25000x150927248200
 25000x175933906150
 25000x200933896150
 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)