System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)HardRock ElementBatts

Produkt

ROCKWOOL HardRock ElementBatts är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produktens ena sida är markerad med ett streck som en anvisning om att produkten är hårdare på den sidan. Sidan med strecket är översida och ska vändas uppåt för att underlätta armeringen på isoleringen. Ett hårdare överskikt betyder bättre montage och armeringsstabilitet.

Användningsområde

För ingjutning i betongelement.

A2-S1,d035 

 

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 35 mW/mKEN 12667
RD beräknas genom: d/λD35 m²K/WEN 12667
BrandklassA2-S1,d0EN 13501-1
VattenabsorptionKorttid, WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
TjocklekstoleransT4EN 823
TryckhållfasthetTryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) kPaEN 826
DimensionsstabilitetDimensionsförändring = 0
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
GenomsnittsdensitetCa 63 kg/m³
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)10-WS-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

 

Kompression vid maximal tryckbelastning 5,4 kN/m²

Tjocklek  Maxdeformation
 100  7,1 mm
 120  7,9 mm
 150  8,5 mm
 170  8,9 mm

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.St/Pallm2/Pall
 1200x1000x50808934857,6
 1200x1000x80798143036
 1200x1000x100876772428,8
 1200x1000x120876782024
 1200x1000x150876801619,2
 1200x1000x200876841214,4

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”
Keymark Rockwool takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk
Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga
deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)