System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Ränndalskil 180

Produkt

ROCKWOOL Ränndalskil 180 är en mycket styv och hård platta tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.

Användningsområde

Produkten används för att etablera fall på längden i ränndalar mellan två takytor eller i ränndalar mot takavgränsningar. Kan klistras med varmasfalt. Levereras i förpackning för respektive modul. Maxlängd 22,8 m.

A2-S1,d039 

Vikt

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 30 mm väger ca 5,4 kg/m²
Kil med en genomsnittlig tjocklek på 40 mm väger ca 7,2 kg/m²
Kil med en genomsnittlig tjocklek på 50 mm väger ca 9,0 kg/m²

Montering  

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kallklistring.

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 39 mW/mKEN 12667
BrandklassA2-S1,d0EN 13501-1
VattenabsorptionKorttid, WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
PunktlastPL(5) 700 NEN 12430
DimensionsstabilitetVid förhöjd temperatur och fuktighet, DS(70,90) ≤ 1 %EN 1604
TjocklekstoleransT2EN 823
TryckhållfasthetTryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 60 kPaEN 826
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
TrampfasthetProdukten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.
Beskrivningskod MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

 

 

Lösa enheter

 NoteDimensioner (mm)Art. nr.Innehåll
 16 x modul A0-1200 8011016xA
 4 x modul AB0-2400 801114x AB
 2 x modul ABC0-3600 801122x ABC
 Modul ABCD0-4800 2573792xA, 2xB, 2xC, 1x20
 Modul 2x ABCD E0-6000 2574266xA, 4xB, 8xC, 2x20, 2x40
 Modul 2x ABCD EF0-7200 2574356xA, 6xB, 12xC, 6x20, 4x40
 Modul ABCD EFG 0-8400 2574374xA, 3xB, 9xC, 3x20, 5x40
 Modul ABCD EFGH0-9600 2574394xA, 4xB, 12xC, 6x20, 8x40
 Modul ABCD EFGHI0-10800 2574405xA, 4xB, 16xC, 6x20, 14x40
 Modul ABCD EFGHIJ0-12000 2574415xA, 5xB,20xC, 10x20, 20x40
 Modul ABCD EFGHIJK0-13200 2574426xA, 5xB, 25xC, 10x20, 30x40
 Modul L13200-14400 2574441xB, 5xC, 5x20, 10x40
 Modul M14400-15600 2574451xA, 6xC, 15x40
 Modul N15600-16800 2574471xB, 6xC, 6x20,15x40
 Modul O16800-18000 2574481xA, 7xC, 21x40
 Modul P18000-19200 2574501xB, 7xC, 7x20, 21x40
 Modul Q19200-20400 2574511xA, 8xC, 28x40
 20 mm20x600x12002574824
 40 mm40x600x12002574842

kiluppbyggnad-SE-Ranndalskil-180-A-L-940x306px.jpg
Klicka här för större bild

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”
Keymark Rockwool takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk
Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga
deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.


 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)