System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Stålunderlag Energy

Produkt

ROCKWOOL Stålunderlag Energy är en styv och halvhård ”dual density” skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Skivans övre skikt har en högre densitet vilket medför en god trampfasthet.

Användningsområde

Produkten används för utvändig isolering av låglutande tak som nedersta skikt i en flerskiktslösning. Stålunderlag Energy används primärt på underlag av profilerad stålplåt och ska infästas mekaniskt enligt gällande regler.

A2-S1,d036 

Tekniska egenskaper

Område Beskrivning Standard
Värmekonduktivitet λD = 36 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-s1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Tryckhållfasthet CS(10) 30 kPa EN 826
Punktlast PL(5) 300 N EN 12430
Trampfasthet Produkten tål lätt gångtrafik i samband med läggning  
Dimensionsstabilitet DS(70,90) Längd och bredd max +-1%, tjocklek max -1% EN 1604
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)300-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.St/Pallm2/Pall
 2000x600x508711248,558,2
 2000x600x607998940,548,6
 2000x600x808711030,536,6

 

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)