System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TERRACE Takboard

Produkt

TERRACE Takboard är en mycket hård skiva anpassad för ex gångtrafik och installations ytor som är tillverkad av obrännbar, fukt och vattenavvisande stenull.

Användningsområde

TOPROCK Terrace Takboard används som enskikts isolering och som översta skiktet i en flerskiktsisolering. Takboard är väl lämpad som utvändig kondensisolering av plåttak. Takboarden används som underlag för takpapp, takfolie och takdukar.

Montering

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring.

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 42 mW/mKEN 12667
BrandklassA2-S1,d0EN 13501-1
VattenabsorptionKorttid, WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
PunktlastPL(5) 700 NEN 12430
Tjocklekstolerans(20-49)mm: T3, (50-100)mm: T4
TryckhållfasthetTryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 80 kPaEN 826
DimensionsstabilitetDimensionsförändring = 0
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
Beskrivningskod (20-49)mm: MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1 #br# (50-100)mm: MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

 

 

Enheter på pall

 BeskrivningNoteDimensioner (mm)Art. nr.St/Pallm2/Pall
 TERRACE TakboardHalvpall2000x1200x302555712048

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”
Keymark Rockwool takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk
Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga
deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)