System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TOPROCK System

Produkt

ROCKWOOL TOPROCK System är en taklösning bestående av TOPROCK Lamell och 30 mm TOPROCK Takboard. Produkterna är framställda av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull och levereras sampaketerade på miljöpall emballerad i återvinningsbar plastfolie.

Användningsområde

Används för utvändig isolering av låglutande tak. I konstruktioner på bärande plåt med underlagsskiva och indragen ångspärr rekommenderas i första hand Stålunderlag Energy som nedersta skikt. På bärande plåt med maximal spännvidd 211 mm kan TOPROCK Lamell med tjocklek ≥ 220 mm (dvs TOPROCK System 250-530) användas som nedersta isoleringsskikt. TOPROCK System ska infästas mekaniskt.

A2-S1,d0 


Läs mer om TOPROCK SYSTEM

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivelseStandard
Värmemotstånd
mm 230 250 280 310 361 430 530
m2K/W 5,90 6,40 7,20 7,95 9,25 11,05 13,60
EN 12667
Brandklass Euroklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ånggenomsläpplighet MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 12086
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0 EN 1604
Tryckhållfasthet  Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 25 kPa  EN 826 
Beskrivningskod  MW-EN13162-T3-DS(TH)-CS(10)25-WS-MU1   
Produktsertifikat Sertifikat  

 

Enheter på pall

 BeskrivningSystemtjocklekArt. nr.St/Pallm2/Pall
 TOPROCK System2302762802512
 TOPROCK System2502762812512
 TOPROCK System280276282209,6
 TOPROCK System310276283209,6
 TOPROCK System360276284157,2
 TOPROCK System430276285104,8
 TOPROCK System530276287104,8

Angiven tjocklek avser TOPROCK System i sin helhet. D.v.s. en tjocklek på 250 avser 220 mm TOPROCK Lamell + 30 mm TOPROCK Takboard.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)