System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)TOPROCK TERRACE SYSTEM

Produkt

ROCKWOOL TOPROCK Terrace System är en takfallslösning bestående av TOPROCK Terrace Lamell och 30mm TOPROCK Terrace Takboard. Produkterna är framställda av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull och levereras sampaketerade på miljöpall emballerad i återvinningsbar plastfolie. Lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket. 1:40≈ 1,43°.

Användningsområde

Används för utvändig isolering av låglutande tak som behöver beträdas med persontrafik. På underlag av profilerad stålplåt läggs först en underlagsskiva. I första hand rekommenderas ROCKWOOL Stålunderlag Energy. TOPROCK Terrace System ska infästas mekaniskt. TOPROCK Terrace Lamell kilar 1234 innehåller 12st av vardera kil per pall dvs 4x12. Offereras på begäran.

A2-S1,d0 

 

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard

Värmemotstånd
R-värde

 

mm Lamell kil 1 Lamell kil 2 Lamell kil 3 Lamell kil 4 UL Takboard
m2K/W 4,37 4,90 5,43 5,96 2,13 0,70
EN 12667
Brandklass Euroklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ånggenomsläpplighet MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Dimensionsstabilitet Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 % EN 1604
Produktcertifikat Certifikat  

 

Enheter på pall

 BeskrivningSystemtjocklekArt. nr.St/Pallm2/Pall
 TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 1190/215254445489,6
 TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 2215/240254470489,6
 TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 3240/265254475489,6
 TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 4265/290254478489,6
 TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 1234190/290254519489,6
 TOPROCK TERRACE UL100254543244,8

 

 

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)