System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Trapetsstav

Produkt

ROCKWOOL Trapetsstav är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

Användningsområde

För ljud-, värme- och brandisolering i trapetsprofilerad plåt. Finns för flera på marknaden vanligt förekommande plåtprofiler.

A137 

 

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 37 mW/mKEN 12667
BrandklassA1EN 13501-1
VattenabsorptionKorttid, WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
TjocklekstoleransT2EN 823
DimensionsstabilitetDimensionsförändring = 0
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

 

 

Enheter på pall

 NoteDimensioner (mm)Art. nr.St/PallLpm/ pall
 LI 115-överstav1200x56-163x115223315100120
 LI 115-understav1200x82-189 x1152271166476,8
 TP 127 -överstav1200x75-199x1282273464857,6
 TP 127 -understav1200x121-245x1282273484857,6
 L 130 -överstav1200x82-211x1302233246476,8
 L 130 - understav1200x104-233x1302233414857,6

Lösa enheter

 NoteDimensioner (mm)Art. nr.St/SäckLpm/säck
 LI 115-överstav1200x56-163x1152213361012
 LI 115-understav1200x82-189 x11522711389,6
 TP 127 -överstav1200x75-199x12822684867,2
 TP 127 -understav1200x121-245x12822684244,8
 L 130 -överstav1200x82-211x13022132089,6
 L 130 - understav1200x104-233x13022124367,2

 

Produktmärkning

CE icon Rockwool takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”
Keymark Rockwool takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk
Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga
deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)