System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Underlag Energy

Produkt

ROCKWOOL Underlag Energy är styv och halvhård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.

Användningsområde

Produkten används för utvändig isolering av låglutande tak som nedersta skikt eller mellanlager i en flerskiktslösning. Produkten ska infästas mekaniskt enligt gällande regler.

A2-S1,d035 

Tekniska egenskaper

Område Beskrivning Standard
Värmekonduktivitet λD = 35 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-s1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Tryckhållfasthet CS(10) 25 kPa EN 826
Trampfasthet Produkten tål lätt gångtrafik i samband med läggning och inspektion förutsatt plant underlag av betong eller trä.
Vid utläggning på trapetsformad stål ska produkten inte beträdas innan takboard monterats.
 

Dimensionsstabilitet DS(70,90)

Längd och bredd max +-1, tjocklek max -1% EN 1604
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)25-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.St/Pallm2/Pall
 2000x600x5027439948,558,2
 2000x600x6027440040,548,6
 2000x600x8027440230,536,6
 2000x600x10027440324,2529,1
 2000x600x12027440520,2524,3
 2000x600x13027440618,2521,9
 2000x600x14027440716,2519,5
 2000x600x15027440816,2519,5
 2000x600x16027440914,2517,1
 2000x600x18027441014,016,8

 

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)