System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)



CONLIT Brandfogmassa SMP

Produkt

ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en 1-komponents silanterminerad polyol-fogmassa.

Användningsområde

ROCKWOOL CONLIT Brandfogmassa SMP är en fogmassa speciellt utvecklad för fogar runt genomföringar. Den kan användas vid brandklassificerade fogar upp till EI120. Fogmassan är speciellt lämpad för tätning av genomföringar av rör, ventilationskanaler och kablar i brandklassade konstruktioner. Produkten kan användas i konstruktioner av stål, betong, gips och trä.<BR> Fogmassan är lätt att applicera med en spackelspade eller fogspruta och är enkel att jämna till. Fogmassan reagerar med fukt och härdar till en mycket elastisk massa som anpassar sig och plockar upp mindre rörelser. ROCKWOOL CONLIT fogmassa SMP uppfyller EN 1366- 4: 2006, EN 1363-1: 1999 och tillämpliga delar av EN 1363-2: 1999. Typgodkännande 0047/07. Finns registrerad I BASTA och Byggvarubedömningen under namnet Bostik Fire-Bond Silmax.

 


Se fördelarna med CONLIT Brandskydd

Produktegenskaper innan härdning
EgenskapVärde
Ämne Silanterminerad polyol
Användningstemp. + 6 ºC till + 435 ºC
Densitet Ca. 1500 kg/m3
Konsistens Tioxtrop smidig massa
Härdning Fukthärdande
Rengöringsmedel Härdad produkt: Mekaniskt
Ohärdad: Sprit
Flammpunkt >150 ºC.
Hållbarhet Minst 9 månader I oöppnad förpackning. Förvaras torrt och kallt.
Förpackning 290 ml patron
Avjämning Jämnas till med fogpinne och såpvatten
Verktyg Fogspruta

Produktegenskaper efter härdning
EgenskapVärde
Bearbetningstid ca 40 min
Härdningstid 5 timmar vid 23°C, 50% RF.
Genomhärdad 1 dygn = 3mm, 7 dygn = 10 mm
Hårdhet ca. 30° Shore A, 14 dygn, +25° C, 50% RF. 
Rörelseupptagning ± 25%.
Bearbetningstemperatur +5° C til +40° C. 
Påverkningstemperatur konstant -30 til +80° C, kortvarigt +90° C. 
Kemikaliebeständighet Mycket god
Övermålningsbar Bör inte övermålas än vid brandskyddsmålning. Målning kan bidra till en ev. brand.

Lösa enheter

 Art. nr.
 192311
 
PrintPDFDatablad



System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)