System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Översikt - Passivt brandskydd

Isolering som skydd mot brand

Oversigt-passivt-brandskydd-250x200px.jpgEtt passivt skydd mot brand är en grundläggande del i att skydda byggnaden vid brand. Principen bakom passivt brandsäkerhet är att alla använda material ohc konstruktionsdelar är vald så att de förhindrar brandspridning. Därmed förlängs byggnadens levnadstid och tryggheten för användaren maximeras.

Ett passivt skydd mot brand är en grundläggande del i att skydda byggnaden vid brand. Principen bakom passivt brandsäkerhet är att alla använda material ohc konstruktionsdelar är vald så att de förhindrar brandspridning. Därmed förlängs byggnadens levnadstid och tryggheten för användaren maximeras.

Finn produkten genom produktöversikten till vänster eller genom att välja konstruktion nedan.


Hitta rätt produkt genom att välja lämplig konstruktion


Brandskydd av stål   Mer info:

conlit-brochure-80x133px.jpgDin guide till brandskydd.

Ladda ner broschyr och se monteringsfilmer


CONLIT Beräkningsprogram hjälper dig att dimensionera Conlit för brandskydd av olika stålprofiler.

Brandskydd av betong
Brandskydd av ventilationskanaler
CONLIT Gipssystem
   
  Läs om fördelarna med CONLIT Brandskydd
   
   
 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)