System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir BATTS

Produkt

REDAir BATTS isoleringsskiva är tillverkade av obrännbar, fukt och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivan har två flexzoner både på bredden och längden som säkrar att antalet köldbryggor minimeras mellan skivorna. De flexande sidorna på REDAir BATTS är märkta.

Användningsområde

REDAir BATTS isoleringsskiva monteras som utvändig fasadisolering i ett eller två lager. Flexzonerna på två sidor säkrar täta skarvar och resultatet blir en fasadisolering med minimalt antal köldbryggor. Vid utvändigt montage av isolering undviks fuktansamling i den bärande delen av konstruktionen. Systemet kan användas på i stort sätt alla bakomliggande konstruktionslösningar. Systemet kräver inget vindskydd.

A133 

Emballage

REDAir BATTS levereras som lösa skivor på pall.

Leverans

Standardtjocklekar: 100mm, 150mm, 200mm samt 250mm: 5 dagar

Tekniska egenskaper
OmrådeBeskrivningStandard
VärmekonduktivitetλD = 33 mW/mKEN 12667
BrandklassA1EN 13501-1
VattenabsorptionKorttid, WS ≤ 1 kg/m²EN 1609
TjocklekstoleransT3EN 823
DimensionsstabilitetDimensionsförändring = 0
ÅngdiffusionMU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
ProduktcertifikatCertifikat

Produktmärkning

CE icon Rockwool byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna
är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull
heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader
- Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)