System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir FLEX LVL-Läkt

Produkt

REDAir FLEX LVL-Läkt används för montering av REDAir BATTS och underliggande konstruktion för fästning av fasadbeklädnad. Dimensionsstabil med hög dragstyrka och impregnerad mot brand.

Användningsområde

• Brandklass B-s1, d0 enligt EN13501-1. Brandimpregnerad med Burnblock som är ett giftfritt flamskyddsmedel. • Uppfyller kraven för Euroklass B • Läkten är även impregnerad med Wolmanit AM5 för att motverka svampangrepp under byggtiden. • Format; 27 x 97 x 3000 mm; E-modul; 10800 N/nm2 • Formstabil LVL tillverkad av furu/gran • Paket med 5 st, 15 meter per paket <table><tbody><tr><td><img src="https://cdn01.rockwool.se/siteassets/o2-rockwool/dokumentation-och-certifikat/dokumentation/typgodkannanden/fsc-certificate-redair-flex-lvl.pdf?f=20190910073022" width="320px" height="164px" /></td><td><p>REDAir FLEX LVL-läkt är en FSC certifierad produkt. FSC står för Forest Stewardship® Council och är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. </p> <a href="https://cdn01.rockwool.se/siteassets/o2-rockwool/dokumentation-och-certifikat/dokumentation/typgodkannanden/fsc-certificate-redair-flex-lvl.pdf?f=20190910073022" target="blank">Ladda ner certifikat här</a></td></tr></tbody></table> <br> • Böjstyrka (medelvärde): 24 N/mm2 • Böjstyvhet (E-modul): 10800 N/mm2 • Limningskvalitet: LVL/3 • Virkeskvalitet: 4 • Brandklass: B-s1,d0 • Emission av formaldehyde: E1

 

 

Lösa enheter

 NoteDimensioner (mm)Art. nr.St/PaketLpm/ paket
 REDAir FLEX LVL3000119921515
 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)