System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir LINK SYSTEMredair-link-systemside-banner-640x200px.jpg

REDAir® LINK

REDAir LINK är ett patenterat system för snabb och enkel montering av bl.a. fönster och dörrar i en ventilerad fasad.

REDAir LINK är en hård isoleringsskiva framställd av komprimerad stenull från ROCKWOOL. Skivan kompletteras med specialutvecklade beslag för enkel montering. Systemet är komplett och ett utmärkt komlement för fasadisoleringssystemet REDAir FLEX. Skivorna är enkla att bearbeta med maskin eller handverktyg och monteras enkelt med vanlig skruvdragare. 


Vad är REDAir LINK?

REDAir LINK är en hård komprimerad skiva tillverkad av ROCKWOOL stenull. Skivan används för montering av fönster och dörr direkt på stomme. REDAir LINK är utvecklad för att passa tillsammans med REDAir FLEX. REDAir FLEX är ett energieffektivt ventilerat fasadisoleringssystem från ROCKWOOL. REDAir LINK ökar möjligheten att enkelt uppfylla de krav på ökad energieffektivitet som finns. Materialet hjälper till med att minimera köldbryggorna i fasaden.

Hur fungerar REDAir LINK?
REDAir LINK är ett självständigt system. Materialet är oorganiskt och enkelt att montera. REDAir LINK förbättrar köldbryggan mellan fönster och isolering i den yttre delen av fasaden.

 

Hur används REDAir LINK?
REDAir LINK kan användas vid renovering och nybyggnation. REDAir LINK passar för många typer av material i stommen t.ex. trä, lättbetong eller tegel. Systemet är testat upp till 30 meter. Vid högre byggnader kontakta ROCKWOOL.

  • Oorganisk och dimensionsstabil
  • Opåverkad av fukt och temperaturer
  • Enkel och snabb att montera
  • Minimala köldbryggor 

REDAir LINK är brandtestat och patenterat tillsammans med REDAir FLEX. REDAir LINK bör endast monteras tillsammans med stenullsisolering från ROCKWOOL.

 

Läs introduktionen till REDAir LINK

 

REDAir LINK SYSTEM Består av följande produkter

REDAir LINK Förlängningsbeslag

REDAir LINK Förlängningsbeslag är tillverkade av bockat galvaniserat stål.

REDAir LINK Board

REDAir LINK Board är en hård isoleringsskiva tillverkad av ROCKWOOL stenull.

REDAir LINK Fönsterbeslag

REDAir LINK Fönsterbeslag är tillverkade av bockat galvaniserat stål.

REDAir LINK Hörnbeslag

REDAir LINK hörnbeslag är tillverkade av bockat galvaniserat stål.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)