System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)REDAir MULTI

Produkt

REDAir MULTI är ett nytt fasadisoleringssystem som gör det enkelt att isolera alla typer av byggnader. Tack vare den inbyggda upprätningsfunktionen blir monteringen både snabb och enkel. Denna möjlighet gör REDAir MULTI till ett självklart val vid tilläggsisolering av befintliga byggnader. Systemet är en vidareutveckling av REDAir FLEX. Där REDAir FLEX består av träläkt har istället MULTI en läkt av stål, vilket gör systemet 100% oorganiskt.

Användningsområde

• Systemet används både vid nybyggnation och renovering • Passar till de flesta vägg- och byggnadstyper • Kan användas vid alla byggnadshöjder • Enkel anpassning ger designfrihet • Kan användas tillsammans med alla fasadmaterial upp till 50 kg/m<sup>2</sup> • Gör det enkelt att uppfylla BBR-krav REDAir MULTI kombinerar friktion och stenullens hållfasthet med galvaniserade stålläkter. Läkten har inbyggda spikplåtar och stansade hål för montering av beslag. Läkten fästs med specialskruvar och med hjälp av clips, som säkerställer att läkten hålls fast. Utanpå läkten kan sedan fasaden monteras, alternativt används beslag för uprätning av vägg, vilket kan krävas vid en renovering. REDAir MULTI erbjuder med sina justerbara och oorganiska komponenter ett nytt och innovativt sätt att montera ventilerade fasadsystem på.

 


REDAir MULTI Består av följande produkter

REDAir MULTI MR Stålläkt

REDAir MULTI MR Stålläkt är en galvaniserad plåtregel med inbyggda spikplåtar och stansade hål för montering.

REDAir MULTI SC Skruvclips

REDAir MULTI SC Skruvclips är tillverkade av galvaniserad plåt och har inbyggda clips som håller fast skruven i REDAir MULTI MR stålläkt.

REDAir MULTI SB Glidbeslag

REDAir MULTI SB Glidbeslag är tillverkad av grå pulverlackerad aluminium. Beslaget har förborrade hål och en klämma som håller fast T-profilen under montering. Glidbeslaget överför vikten av fasaden och vindlasten till bakomvarande vägg.

REDAir MULTI TP T-profil

REDAir MULTI TP T-profil är en aluminiumprofil för montering av fasad.

REDAir MULTI FB Fixbeslag

REDAir MULTI FB Fixbeslag är tillverkad av svart pulverlackerad aluminium. Beslaget har förborrade hål och en klämma som håller fast T-profilen under montage. REDAir MULTI FB Fixbeslag överför vikten av fasaden och vindlasten till bakomvarande vägg.

 
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)