System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Alu-BrandBatts 80

Produkt

ROCKWOOL Alu-Brandbatts 80 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena är sidan belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.

Användningsområde

Produkten används vid utvändig brand- och värmeisolering av ventilationskanaler där det finns krav på diffusionstäthet eller extra finish. Högsta användningstemperatur: 750°C. Fiberns smältpunkt >1000°C. Aluminiumfolie 80°C. Max servicetemperatur 250°C. Godkänd för utvändig brandisolering av rektangulära kanaler i klass EI 15 enl. TG 0108/02.

A1 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Värmekonduktivitet
λ-värde
tm °C 10 50 100 150 200 220
mW/mxK 35 42 52 64 79 85
EN 12667/EN 12939
λ-värde beräkning λ(tm)=3,371 x 10-2 + 1,365 x 10-4 x tm + 4,398 x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur 250°C EN 14706
Brandklass A1 EN13501-1
Tjocklekstolerans T4 (50 Pa) EN822/EN823
Designation code MW-EN-14303-T4-ST(+)250  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Specifik värme 0,8 kJ/Kg x K  
Produktcertifikat Certifikat  

Sortiment

Tjocklek (mm.) 60
Längd x bredd: (mm) 1 000 x 600

Vid större mängder kan andra dimensioner och tjocklekar specialframställas inom bestämda begräsningar.

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)