System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)CONLIT BLACK TAPE ALU 100mm/50m

Produkt

Svart aluminiumtejp till CONLIT FIRE BOARD Tejp med samma ytskikt som aluminiumfolien på CONLIT Fire Board. Det ger en fin finish till och säkerställer en diffusionstät installation och utan synlig stenull.

 

 

Bärarmaterial:  Mjuk och ren aluminiumfoliemålat i svart, tjocklek: 0,03 mm
Lim:  Syntetiskt gummi, 40 g / m2 
Papper:  glatt papper ca. 63 g / m2, vit 
Dimensioner:  100mm/50m

 

Lösa enheter

 Dimensioner (mm)Art. nr.Rulle/KartongLpm/Kartong
 100261033150

 

 

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)