System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)CONLIT FIRE BOARD

Produkt

ROCKWOOL CONLIT FIRE BOARD är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena är sidan belagd med ett ytskikt av svart aluminiumfolie.

Användningsområde

Produkten används vid utvändig brand- och värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler. Conlit Fire Board fungerar även som ett kondensskydd då den är diffusionstät och är extra estetiskt tilltalande med sitt svarta ytskikt. Högsta användningstemperatur: 750°C. Fiberns smältpunkt >1000°C. Aluminiumfolie 80°C. Max servicetemperatur 250°C. Godkänd för utvändig brandisolering av rektangulära kanaler i klass EI 30, EI 60, EI 90, EI 120. Dokumenterad enligt den europeiska standarden SS-EN 1366-1:2014. Produkterna går även att beställa i paket, då tillkommer pristillägg på 10%.

 

λ-värde beräkning λ(tm)=3,473 x 10-2 + 1,060 x 10-4 x tm + 3,123 x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur 250°C EN 14706
Brandklass A1 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T2 EN 822/EN 823
Designation code MW-EN-14303-T4-ST(+)250  
Produktcertifikat Certifikat

 

tm °C 10 50 100 150 200 220
mW/m·K 36 41 48 58 68 73

 

 

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr. Paket/ Pallm2/Pall
 1000x600x602553452443,2
 1000x600x602581984048
 1000x600x802582014225,2
 1000x600x902582023621,6

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)