System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)CONLIT FIRE MAT

Produkt

ROCKWOOL CONLIT Fire Mat är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ytbeklädnaden består av en svart aluminiumfolie och ett galvaniserat trådnät.

Användningsområde

Produkten används vid brand- och värmeisolering av ventilationskanaler. Högsta användningstemperatur: Ullsida 1000°C (800°C vid vibrationer). Fiberns smältpunkt >1000°C. Trådnät 300°C. Aluminiumfolie 80°C. Max servicetemperatur 250°C. Godkänd för utvändig brandisolering av cirkulära kanaler i klass EI 30, EI 60 och EI 90. Dokumenterad enligt den europeiska standarden SS-EN 1366-1:2014 Produkterna går även att beställa i paket, då tillkommer pristillägg på 10%.

 

 

λ-värde λ(tm)=3,345 x 10-2 + 1,126 x 10-4 x tm + 2,408 x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur 250°C EN 14706
Brand A1 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T2  EN 822/EN 823
Designation code MW-EN14303-T2-ST+(250)  
Produktcertifikat Certifikat

tm °C 10 50 100 150 200 220
mW/m·K 35 40 47 56 65 70

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.Rullar/Pallm2/Pall
 4500x1000x50247139940,5
 3800x1000x50234070934,2
 3200x1000x60234133928,8
 2200x1000x80258723919,8
 4500x600x502582611848,6
 3200x600x602582651834,56
 2500x600x802583741827

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)