System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)KanalBatts 100

Produkt

ROCKWOOL KanalBatts 100 är en fast och styv skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten har god formstabilitet och därmed god bärande- och tryckstyrka på längden. Skivans ovansida är belagd med ett stapelfiberskikt. ROCKWOOL KanalBatts 100 har god isoleringsförmåga vid höga temperaturer

Användningsområde

Produkten används till värme och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och är även lämplig för ljud- och värmeisolering av väggar och tak invändigt. Max servicetemperatur 250°C.

A2 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Värmekonduktivitet
λ-värde
tm °C 10 50 100 150 200 220
mW/mxK 35 41 49 59 71  76
EN 12667/EN 12939
λ-värde beräkning λ(tm)=3,343 x 10-2 + 1,284 x 10-4 x tm + 2,997 x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur Ullsida 250°C. EN 14706
Brandklass A2-s1,d0 EN13501-1
Tjocklekstolerans T4 (50 Pa) EN822/EN823
Designation code MW-EN-14303-T4-ST(+)250  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Specifik värme 0,8 kJ/Kg x K  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Enheter på pall

 NoteDimensioner (mm)Art. nr. Paket/ Pallm2/Pall
 Maxipack1200x600x5087843834,56
 Maxipack1200x600x10087842817,28

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)