System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)KanalBatts 65

Produkt

ROCKWOOL KanalBatts 65 är en fast och styv skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten har god isoleringsförmåga och god formstabilitet som därmed ger god bärande- och tryckstyrka. Skivans ovansida är belagd med ett stapelfiberskikt.

Användningsområde

Produkten används till värme och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och är även lämplig för ljud- och värmeisolering av väggar och tak invändigt. Max servicetemperatur 250°C.

A2 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärde Godkännanden
Värmekonduktivitet
λ-värde
tm °C 10 50 100 150 200 220 
mW/mxK 35 42 53 66 82 89
EN 12667/EN 12939
λ-värde beräkning λ(tm)=3,362 x 10-2 + 1,439 x 10-4 x tm + 4,993 x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur Ullsida 250°C. EN 14706
Brandklass A2-s1,d0 EN13501-1
Tjocklekstolerans T3 för tjocklek 15-49 (50 Pa)
T4 för tjocklek 50-200 (50 Pa)
EN822/EN823
Designation code (15-49)mm-MW-EN-14303-T3-ST(+)250
(50-200)mm-MW-EN-14303-T4-ST(+)250
 
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Specifik värme 0,8 kJ/Kg x K  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Enheter på pall

 NoteDimensioner (mm)Art. nr. Paket/ Pallm2/Pall
 Maxipack1200x600x3087831857,6
 Maxipack1200x600x5087832834,56
 Maxipack1200x600x10087833817,28

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)