System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Lamellmatta med armerad alu-folie

Produkt

ROCKWOOL Lamellmatta med armerad aluminiumfolie är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Lamellmattan är framställd av stenullslameller som är limmade på beklädnad av armerad aluminiumfolie med ullens huvudsakliga fiberriktning vinkelrätt mot beklädnaden.

Användningsområde

Produkten är avsedd för värme och kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler samt för värmeisolering vid krav på ytskiktsklass. Max servicetemperatur 250°C. Produkten levereras på pall.

A2 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Värmekonduktivitet
λ-värde
tm °C 10 50 100  150
mW/m x K 38 47 59 75
EN 12667/EN 12939
λ-värde beräkning λ(tm)=4,057 x 10-2 + 0,851 x 10-4 x tm + 7,971x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur Ullsidan 250 °C
Alu-folie 80 °C
EN 14706
Brandklass A2-s1,d0 EN13501-1
Tjocklekstolerans T4 (50Pa) EN822/EN823
Designation code MW-EN-14303-T4-ST(+)250  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Specifik värme 0,8 kJ/Kg x K  
Produktcertifikat Certifikat  

 

Enheter på pall

 Dimensioner (mm)Art. nr.Rullar/Pallm2/Pall
 10000x1000x2017534316160
 8000x1000x3017546816128
 5000x1000x402197491680
 5000x1000x501755571680
 4000x1000x601755661664
 2500x1000x801755781640
 2500x1000x1001756201640

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)