System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)Rörskål 800 alu-armerad

Produkt

ROCKWOOL Rörskål 800 är en formfast rörskål tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Den har en god tryckstyrka och formfasthet vilket ger ett bra underlag för beklädnad. Rörskålen är belagd med armerad aluminiumfolie som har ett överlapp med självhäftande tejp.

Användningsområde

Rörskålens användningsområde är främst till värme-, kondens- och brandisolering både inom industri och VVS. Den har en effektiv isolerförmåga och fungerar också vid höga temperaturer. Produkten spirallindas med förzinkad ståltråd. Max servicetemperatur vid ullsida: 250°C.

A2 
Tekniska egenskaper
EgenskapVärdeGodkännanden
Värmekonduktivitet
λ-värde
utv. diameter <268 mm
tm°C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
EN ISO 8497
utv. diameter ≥268 mm
tm°C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56
EN ISO 8497
Högsta
användnings-
temperatur
Ullsida: 650 °C
Ytskikt: 80 °C
 
λ-værdi, beregning utv. diameter <268 mm λ(tm)=3,202 x 10-2 + 0,841 x 10-4 x tm + 3,1 x 10-7 x tm2  
utv. diameter >268 mm λ(tm)=3,318 x 10-2 + 0,806 x 10-4 x tm + 4,1 x 10-7 x tm2  
Max servicetemperatur Ullsida 250°C. EN 14707
Brandklass A2L-s1, d0 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T8 för tjocklek 15≤149mm
T9 för tjocklek 150≤170mm
EN 13467
Designation code MW-EN-14303-T9(T8ifDo<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10   
Vattenabsorption ≤ 1 kg/m² EN 1609
Diffusionsmotstånd, alufolie sd ≥ 200 mm  EN 13469 
Fuktabsorption Ullen ca 0,004 vol % vid 90 % RF.  
Kloridinnehåll ≤ 10 mg/kg  
Ånggenomsläpplighet Ca. 0,15 kg/GPa x m x s  
Dimensionsstabilitet Längdutvecklingskoefficient=0
Krympning=0
 
Styrka och styvhet Rörskål ger en mycket tryckstark och hård isolering  
Specifik värme 0,8 kJ/Kg x K  

 

 

Enheter på pall

 Rördiameter mmIsolertjocklek mmArt. nr.Lpm/ pallLpm/ paket
 152021758843248
 153021732122525
 154021732414416
 18208949537842
 18308948522525
 184021732516814
 22208563632436
 22308633018020
 22409036611713
 225090122819
 2260217395546
 2280251966364
 28208632727030
 28308632918020
 28408893410812
 2850217330819
 2860217397546
 2880248401251
 35208635022525
 35308634414416
 354085635819
 355088931637
 3560217332455
 3580248157251
 42208893318020
 42308634210812
 424088932819
 425089484548
 4260217333364
 4280248153281
 48208948314416
 48308893510812
 484088938819
 485089494546
 4860217394364
 4880248143271
 54208949914416
 5430863459010
 544089489728
 545089488455
 5460219160364
 5480248154251
 54100248155171
 60208948610812
 603086346819
 604086347546
 605088936455
 606089498364
 608099680251
 6010099682161
 643086343811
 644086348541
 645089481364
 6460248156361
 6480248149241
 64100248150161
 703090150728
 704090255455
 705089497364
 706099573331
 7080248151211
 70100248152161
 763086178637
 764086340455
 765086177364
 766099574301
 7680138322201
 76100248144141
 893086339546
 894086341364
 8950138051331
 896099555271
 898099575191
 8910099731121
 1083089842364
 1084099724331
 1085099733271
 1086099579231
 10880138326161
 10810099749111
 1143086328364
 1144099569321
 1145099570251
 1146099556201
 1148099558141
 11410099557111
 1403099720301
 14040207502241
 1405099571201
 1406099572161
 1408099554121
 1401009958191
 1693099721221
 16940207524191
 16950207526161
 1698099563101
 1691009956081
 2193099729141
 2194099565121
 2195099578111
 219609958491
 219809958581
 2191009956461
 21912024810151
 273409977691
 273509976381
 273609956661
 273809958751
 2731009958641

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull avsedd för tekniska installationer heter standarden SS-EN 14303 ” Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning”  
PrintPDFDatabladSystem.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)